Etusivu

Kokouksessamme 30.11. esitelmän pitåjänä oli Personal Trainer, ravinto- ja hyvinvointivalmentaja Kaisa Wallinheimo.

 

Esitelmän otsikkona oli Hyvinvointi ja liikkuminen. Mielenkiintoinen, tärkeä aihe virittikin vilkasta keskustelua. Kaisa Wallinheimo korosti, että kehomme on kulkuväline, ei päämäärä. Hyvä suhde omaan kehoomme on keskeistä hyvinvoinnillemme. Itsetuntemuksesta lähtee hyvin moni asia. Liikkumisessamme pitää olla mukana hyvä tunne. Aina ei tarvitse uitenkaan kehittyä, muuttua, voi tyytyä nykyiseenkin. Tarvitsemme itsesäätelytaitoja oppimisessa koskien niin hyvinvointia kuin liikkumista, oppia oppimispolkuja. Kysymys on kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Tämä pitää sisällään psykologista joustavuutta, havainnointia omasta toiminnasta.

Kovalla tekemisellä pärjää elämässä, mutta meidän pitää myös olla kovalla tavalla lempeä itsellemme. Kuormituksen ja levon on oltava tasapainossa. Tärkeää on elää tässä hetkessä. Ei pakotettua toimintaa, sydämen ja aivojen on pelattava yhteen. On kuunneltava omaa kehoa tai hyödynnettävä mittausdataa. Voimme myös oppia huippu-urheilustakin kunnon peruslähtökohtia kuten suorituksesta palautumista. Stressikin on hyvää, jos siitä pystyy palautumaan. Vahvuuksien ja hyvän kautta edistetään hyvinvointia, jaksamista kuntoa. On keskityttävä asioihin, joihin itse pystyy vaikuttamaan. On hyvä toteuttaa joka päivä pieniäkin asioita.

Kokouksessa nousi esille myös huoli nykynuorisosta ja heidän heikkenevästä kunnostaan. Tämän tilanteen parantamisessa on hyin tärkeää, että liikuntatoimijat kohtaisivat toisensa työssään. Nyt ei riittävästi ole näin.Tässä tärkeässä asiassa on keskeisellä sijalla mm. koulut ja niiden liikuntatilojen hyödyntäminen. Näin kohdataan koko ikäluokka ja voidaan hyödyntää liikuntatiloja harrastustoiminnassa.

" Miksi et koskaan kertonut minulle, miltä tuntuu olla hyväsä kunnossa?" Opiskelija 20 v.

"Elämä on kuin polkupyörällä ajaminen. Tasapainon säilyttämiseksi sinun on jatkettava liikumista." Albert Einstein

 

Huolenkantaja 2019 Alban terassilla. Meidän on kannettava huolta rotarytoiminnan tulevaisuudesta ja jokaisen annettava osamme toiminnan kehittämiseen. Sen äärellä taas istuimme.
Ensin istuimme Alban salissa Jyväsjärven äärellä ja nautimme sekä lounaskattauksesta että maisemasta ja toistemme jutuista.
Presidenttimme Iina johti keskusteluamme niin menneestä kuin tulevastakin toiminnasta ja oli kiitollinen pienryhmämme aktiiviseen pohdintaan tulevasta toiminnasta,

Klubikokous 23.11-22

Tulevia toiminnan asioita,  pohdintaa pienellä porukalla.

 

Syyspuolen ohjelma alkaa olla kasassa. Lisänä tuli vielä Nuorkauppakamarin kanssa vierailua Green Garbon yritykseen 14.12-22.

 

Kevään ohjelmaa pohdittiin ja sinne tulossa mm.

+asiaa rotaryvaihdosta ja kahden vaihtarin kertomukset

+Tiimiakatemian esitys 11.1-23, Tampereen Rotaract- ajatukset Jyväskylään

+25.1. Ammattijärjestäjä, miten selviän muutoksesta, muutosta ja tavaroistani

+ALVA sähköasiaa

+vierailu JKL yo Lähdekirjastolla

+Jkl kaupunkisuunnittelu, kiinteiistöt

+urheiluteema, johtajatarina

+Marttti J. Kari jos onnistuu

+Spinnova kyselyyn

+Moventas kyselyyn

+Samla, Samppa Lajunen kyselyyn

+pari rotaryn peruskurssiteemaa, piirineuvoston asiantuntija paikalle

+kotisivut ja Rotary netissä teema

+Aleksi Valkosen luokite-esitelmä.

 

Meiltä on Rotarypiirin 1390 piirineuvostossa mukana Kari Itkonen ja Riku Tenhunen.

Kari toi terveiset viime kokouksesta: 

+uutta puhtia jäsenhankintaan ja sen seurantaan

+rotaryasioiden perustietämystä lisää, tulossa 7 osainen paketti ja siihen kouluttajia

+ Lahden seudulla laaja keräystoiminta Ukrainaan, varustelussa muutama ambulanssi pakettiautoista

Mahtaisiko Jyväskylästä löytyä yhteistä apua. Talvi tulee ja miljoonat Ukrainan siviilit vailla sähköä, juomavetta ja elämän perustarvikkeita hirveän Venäjän hyökkäyssodan jaloissa.

 

Uudet kotisivumme käyttöön ennen vuodenvaihdetta.

Mitä voin tehdä asialle. Mitä asioita kotisivuille. Onko kuvitusta kotisivuille. Voinko auttaa. Maaret Strang toimii yhdyshenkilönä. Hallitus tiedottaa vielä asiasta kaikille.  Iso uudistus. Tarjoaa paljon mahdollisuuksia yhteiseen rotarytoimintaan ja näkyvyyttää ulospäin.

Lisäksi nousi esille asia yhteisestä kotipesästä riittävästä vakiokokoustilasta ja lounaspaikasta. Toisena nousi näkymä yhteisesti tehdysta kokousohjelmasta vähintään puolivuosikaudelle eteenpäin, joka kokousohjelma löytyy uusilta kotisivuiltamme.

 

 

 

 

Ilkka Käsmä, vastaava ylilääkäri, tartuntatautien vastuulääkäri. Kuva Jyväskylän kaupunki.

16.11.2022

Korona tänään

Ilkka Käsmä, vastaava ylilääkäri, tartuntatautien vastuulääkäri Jyväskylän kaupunki

Koronatesteihin ei enää vuonna 2022 ole hakeuduttu säännönmukaisesti, koska tauti on tullut jäädäkseen ja sen vakavat tapaukset ovat harvassa. Näytteitä on otettu Jyväskylässä loppuvuoden aikana 300 – 600 viikossa ja positiivisia testituloksia on havaittu viikoittain 100 – 300. Huiput ovat osuneet pariin suurempaan yleisötapahtumaan. Kaupunginsairaalassa viikon 46 alussa oli 10 koronapotilasta, mutta kokonaisuutena vakavia tautitapauksia on vähän.

Koronatestejä paremmin kuvaa taudin levinneisyydestä saadaan jätevesiseurannan avulla. Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon vedestä kerätään viikoittain 24h näytekeräys, joka osoittaa tautia olevan väestössä paljon, mutta virallisia positiivisia tuloksia kirjautuu vähän.

Rokotukset tarjoavat suojaa koronan vakavia muotoja vastaan lisäämällä elimistön vasta-aineita. Suoja tartuntaa ja vakavaa tautia vastaan perustuvat osittain eri mekanismeihin. Tartuntasuoja perustuu neutraloiviin vasta-aineisiin. Niiden määrä laskee tartuntaa tai rokottamista seuraavien kuukausien aikana. Lisäksi vain osa jäljellä olevista vasta-aineista tunnistaa muuntuneita viruksia, joten virusvariantit kykenevät kiertämään tätä vasta-ainevälitteistä immuniteettia.

Suoja vakavaa tautia vastaan puolestaan perustuu lisäksi soluvälitteiseen immuniteettiin ja muistisoluihin. Kun virus kohdataan uudelleen, soluvälitteinen immuniteetti tunnistaa tartunnan saaneet solut ja käynnistää elimistön puolustusmekanismin. Tartunnan seurauksena myös muistisolut aktivoituvat ja tuottavat lisää vasta-aineita. Soluvälitteinen immuniteetti säilyy pitkään, eivätkä viruksissa tapahtuvat muutokset vaikuta olennaisesti soluvälitteisen immuniteetin kykyyn tunnistaa variantteja.

Iäkkäiden henkilöiden eri syistä johtuvat palvelukotikuolemat vähenivät olennaisesti palvelutalojen parin viime vuoden vierailukieltojen takia. Tilanne johti siihen, että palvelukotipaikkoja ei vapautunut aiempaan tahtiin. Vierailukieltojen lopettamisen seurauksena havaittiin vanhusväestössä ”ylikuolleisuutta” ja palvelutalojen paikkarotaatiokin palasi vanhalle uralleen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ovat eri mieltä aikuisväestön ja mm. sosiaali- ja terveydenhoitohenkilökunnan rokotustarpeesta. Keski-Suomen koronarokotekoordinaatioryhmä päätti 16.11.2022 että koronan tehosterokotuksia ei toistaiseksi anneta alle 65-vuotiaalle perusterveelle väestölle ja asettui näin THL:n kannalle. Päätöstä perustellaan lääketieteellisellä näytöllä ja henkilökuntaresurssien pulalla.

Saat ladattua esitykseen kuuluvan esityksen tästä.

 

Normaalin kokouksen sijaista Rotaryklubimme suoritti 9.11. vierailu- ja tutustumiskäynnin Kortepohjan päiväkotikoulussa.

 

Koulun rehtori Päivi Liimatainen otti klubilaiset vastaan koulun ruokalassa. Vierailu alkoikin kouluruualla, jota ennen saimme tietopaketin päiväkotikouusta. Päiväkotikoulu onkin Jyväskylän uusin ja valmistui vasta elokuussa 2022. Päiväkodissa on hiukan yli 170 lasta , joista esikoululaisia 90. Päiväkoti on mukana kahden vuoden esiopetuskokeilussa. Päiväkoti on jaettu neljään eri soluun. Koulun puolella 1 - 6 -luokkalaisia on 320. Henkilökuntaa on yhteensä n. 90. Koulussa on 25 eri kieltä puhuvia lapsia. Koulussa onkin kaksi valmistavan opetuksen ryhmää. Joustavan tuen Jotu-ryhmässä on 1. - 3. luokkatasojen oppilaita. Tämän lisäksi koulussa on englanninkieliset opetusryhmät vuosiluokille 2 - 5. Näillä vuosiluokilla on myös tietyissä aineissa on myös suomenkilelistä opetusta. Koulussa toimii myös aktiivinen kummioppilastoiminta.

Koulun rakentamisessa oli hyödynnetty hienolla tavalla myös puurakentamista. Tästä oli hyvänä esimerkkinä koulun ruokasali. Tämän lisäksi akustiikkaan on kiinnitetty erityistä huomiota.Meidät vierailijat jaettiin useisiin ryhmiin ja koulun oppilaiden johdolla meidät tutustutettiin koulun tiloihin ja koulun toimintaan.Rakennuksessa ovat hienot tilat erilaisiin pedagogisiin tarpeisiin huomioiden mm.digitalisaation, erityisopetuksen ja satutiloineen. Lisäksi rakennuksessa on leikeille omia tiloja. Koulun pihalla on erilaisia liikuntavälineitä mahdollistaen aktiivisen välitunnin.

Koulussa on vilkas harrastus- ja kerhotoiminta Suomen harrastamismallin mukaisesti. Kerhotoiminta sisältää mm. jalkapallon, kuorolaulun, toiminnallisen sisävälkän, salibändin, kokki- ja kirjastokerhon. Päiväkotikoulurakennus on monitoimitalo. Rakennuksessa on päiväkodin ja koulun lisäksi kirjasto, liikuntasali myös iltakaäyttäjille sekä tilat musiikkiopistolle, oppilashuollolle, perhekompassi-toiminnalle ja sekä nuorisotoimelle.

Vierailun päätteeksi presidenttimme Iina Chrons julkisti klubimme avoimen taidekilpailun kaikille Kortepohjan koulun oppilaille 9.11. - 31.1.2023. Sarjoina 1: Valokuva ja 2 Piirustus. Aiheena Laajavuori. Pääpalkintona 100 €:n stipendit.

2.11.2022 FT Heikki Vuorimies: Tarinaa sukututkimuksesta

Heikki Vuorimies on toiminut 35 vuotta matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorina Jyväskylän Norssissa, nykyisin hän on historiantutkija ja vuonna 2015 hän väitteli aiheesta Suuren Pohjan sodan jälkeen Hämeeseen siirretyt ruotsalaissotilaat noin vuoteen 1760. Vuorimies on ollut aktiivinen toimija Suomen Sukututkimusseurassa ja on nyt sen kunniajäsen. Sukututkimusseura julkaisee Genos-aikakauslehteä, jonka päätoimittaja Heikki Vuorimies on. Heikki on ollut myös 25 vuotta rotari.

Vuorimies avasi näkymiä sukututkimuksen kiehtovaan maailmaan. Aluksi paneuduimme tutkimusmetodeihin, joita ovat mm.sukutraditiot, sukuraamattu, omaisten haastattelu, sukuselvitykset, perukirjat, sähköpostailu ja surfailu netissä, kirjallisuus, tietokannat alkuperäisasiakirjat netissä ja arkistoissa.

Sukututkimussuuntia ovat perinteinen sukunimikantainen tutkimus: aatelissuvut, vanhat säätyläissuvut, pappissuvut tai ns. patrilineaarinen sukututkimus (von Fieandtit, Järnefeltit, Snellmanit, Sibeliukset, Stockmannit). Tämän linjan on syrjäyttänyt nykyisin jonkin ennalta valitun avioparin kakkien jälkeläisten selvittäminen/tutkiminen. Sukupiiritutkimusessa huomioidaan vain se sukuverkosto, joka liittyy omaan elämään. Geneettinen sukututkimus on saanut nykyisin useita kaupallisia toteuttajia. 

Lopuksi perehdyimme Jyväskylän Mattilan isojakoon, joka alkoi vuonna 1796, seurasimme tiluksien ja tilan rajojen kehittymistä ja päädyimme Mattilanniemen paikkaan, jossa Rotary-kokouksemme pidetään eli Albaan

Pääasiantuntija, tohtori Pasi Reinikainen.

2022-10-12 Pääasiantuntija, tohtori Pasi Reinikainen Finnish Education Institute Oy

Ukrainan koulutus ja auttaminen sota-aikana

 

Finnish Education Institute Oy

Tohtori Pasi Reinikainen on työskennellyt yli 20 vuoden ajan koulutuksen arvioinnin, päätöksenteon, tutkimuksen ja kansallisten koulutusuudistusten parissa. Hän on toiminut useissa johtavissa tehtävissä Suomessa. Koulutuksen arviointineuvoston pääsihteerinä hän vastasi kaikkien koulutustasojen arvioinnista varhaiskasvatuksen ja -hoidon, perus- ja toisen asteen koulutuksesta ammatillinen koulutus mukaan lukien aikuisten vapaaseen koulutukseen. Hän on myös työskennellyt Saudi-Arabian kuningaskunnan julkisen koulutuksen arviointikomission pääkonsulttina, Egyptissä EU:n twinning-neuvonantajana ja johtavana kansainvälisenä opettajastandardien kehittämisen asiantuntijana Jordaniassa.

Vuodesta 2018 Venäjän Ukrainaan kohdistuneen hyökkäykseen saakka helmikuussa 2022 hän työskenteli Ukrainan koulu-uudistuksen neuvonantajana. Pasi on työskennellyt myös OECD:n kanssa EU:ssa ja EY:ssä. Pasin työ on palkittu useilta kansallisilta ja kansainvälisiltä tahoilta, esimerkiksi FERA:n ja IEA:n Bruce H. Choppin Memorial Award 2008 -palkinnolla. Hän on kirjoittanut yli 70 julkaisua, työskennellyt useiden tieteellisten lehtien päätoimittajana ja toimituskunnan jäsenenä sekä julkaisusarjassa ja ollut kutsuttuna pääpuhujana useissa kansainvälisissä konferensseissa.

Ammatillinen koulutus ja harjoittelu sodan aikana

Sodan alusta elokuun alkuun mennessä Ukrainan kaikkiaan 693 ammatillisesta oppilaitoksesta sodassa oli tuhoutunut kokonaan 10 ja vaurioitunut 102. Suurimmat tuhot koskivat Donetskin, Harkovan, Luhanskin, Mykolaivin, Zaporizhzhian sekä Luhanskin alueiden oppilaitoksia.

Sotatilan aikana 64% ammatillisista kouluista kouluttaa opiskelijoita etäopetuksena verkossa, 25 % sekoitettuna koulutuksena ja 5% perinteisessä paikkasidonnaisessa muodossa. Lopuissa ammatillisista oppilaitoksista opetusprosessi tapahtuu kaksoismuodossa.

Aikuisväestön koulutusta on yksinkertaistettu ja koulutusajat ovat lyhentyneet merkittävästi. Lyhyet kurssit ja tutkinnot ovat ainoa tapa vastata nopeasti muuttuviin työvoimatarpeisiin. Noin 50 suomalaista asiantuntijaa on ollut  tukemassa Ukrainan koulutusjärjestelmän kehittämistä kahdessa ei hankkeessa.

Suomea arvostetaan maailman ykkösenä koulutusalan osaamisessa. Ukrainan presidentti Zelesny onkin pyytänyt Suomea ottamaan vastuulleen Ukrainan koulutuksen kehittämisen osana maan sodan jälkeistä jälleenrakennustyötä.

 

 

 

 

 

 

Kuvernööri Esa Mäkinen sparraamassa klubilaisiamme.

28.9.2022 Piirin kuvernöörin Esa Mäkisen vierailu

Esa Mäkinen kertoi aluksi lyhyesti itsestään ja siirtyi painottamaan Rotaryn tehtäviä.

Esa on tehnyt uransa puolustusvoimien palveluksessa ja siellä suurimman ajan ilmavoimissa, yhteensä n. 40 vuotta.

Hänelle rotaritoiminta on ennen kaikkea yhdessä tekemistä ja palveluhalukkuutta. Nämä asiat Rotaryn arvopohjan kanssa saivat hänet kiinnostumaan liittymisestä mukaan v. 2015. Hänen klubinsa on Tampere-Hervanta. Hän sai poikkeusluvalla ryhtyä kuvernööriksi, sillä rotaritoimintavuosia ei ollut ehtinyt kertyä tarpeeksi (yksi vuosi uupui).

Esa Mäkinen palautti meidät mukaansa tempaavasti ’back to the basics’ eli Rotaryn visioon, tehtävään, arvopohjaan ja painotti Rotaryn visiota: “Me näemme maailman, jossa ihmiset yhdistävät voimansa ja ryhtyvät toimiin saadakseen aikaan pysyviä muutoksia – maailmanlaajuisesti, paikallisesti ja meissä itsessämme". 

RI:n presidenttinä on tällä hetkellä ensimmäistä kertaa nainen, kanadalainen Jennifer Jones. RI:n tämän vuoden teema on Imagine Rotary. Tärkeitä Rotary-teemoja ovat toivo, rauha, lukutaito, puhdas vesi, terveys, ympäristö. Näiden eri toiminta-alojen tulee olla tasapainossa. Klubeissa olisi hyvä pohtia, mitä nämä Rotaryn kärkiteemat tarkoittavat oman klubin toiminnassa sekä paikallisesti.

Jäsenhankinta on tärkeätä niin jatkuvuuden kuin rotaationkin vuoksi. Osallistaminen tulisi ulottaa myös heihin, jotka eivät käy kokouksissa. Kokouksissa tulee olla mukavaa ja meidän tulee välittää toisistamme eli comfort & care, kuten RI presidentti Jennifer on kiteyttänyt.

Esa painotti erityisesti palveluprojekteja ja niiden taustalla olevia vetoavia tarinoita. Ne saavat ihmiset kiinnostumaan meistä ja toiminnastamme. Siitä seuraa vaikuttavuus. Tärkeintä on tekeminen, sitten julkisuus ja jäsenyys. Hän piti myös rotariklubien IC-toimintaa tärkeänä, esim. toimintaa voidaan tehdä tutuksi yleisöluentojen ja erilaisten tapahtumien ja tempausten avulla.

Albaan ei tahdo mahtua kuin aikaisin aamulla tai myöhään illalla, Mikä neuvoksi pohtivat Iina ja Anja.

Klubikokous 21.9.2022 Albassa klo 18

 

Syksyn haasteita porukalla ratkomaan!

Haasteita:

Syksyn kokousjärjestelyt tuottaa haasteita. Alballa menee taas lujaa  ja suuri kokoustila on päiväsaikaan runsaasti varattu muille, olemme kakkossijalla . Se asettaa kokouksemme joko aamuun tai iltaan. Päivällä on käytössa vain pieni kokoustila. Olisi hyvä, jos löytyisi yksi tila ja aikataulumalli kokoontua. Kaikki voivat miettiä sopivaa kokoustilaa jatkoon. Iina lähettää aiheesta kyselyn kaikille.

Kokouksiin pääsee mukaan Meet-sovelluksella, jos kokouspaikassa on siihen edellytykset. Tarkoitus olisi saada väh. 1 kk- ohjelma etukäteen jatkossa. Syksy yritetään selvitä Alban kanssa. Pääosin pienessä kokoustilassa. Lisäksi retkeilyjä pyritään saamaan syksylle.

Kuvernöörivierailulle  28.9.2022 klo 11-13 Alexandra, Trattoria,  jokainen voi miettiä kysymyksiä ja esityksiä valmiiksi. esim. teemoista

+klubin koulutustarve

+jäsenhanlinta

+alueellinen yhteistyö

+klubimme haasteet ja ratkaisuja

Teemana tulevalle kaudelle on  Ihmiset ja Yhteys.

 

Nettisivujen uudistus on käynnissä. 

Maaret Strang vastaa Ollin jälkeen sivujen toiminnasta apunaan tarvittava joukko. olli oli koonnut  työnsä jatkajalle Maaretille ICT-testamenttin, oiva homma.

Uudistamistyön yhteydessä virisi kuvaideat sivuille.

Kuvia Laajavuoresta. 

Asiasta on tarkoitus jäjestää kilpailu Kortepohjan koulun oppilaille. Kuva, piirros, tarina.

Iina tutkii asian ensin koulun johdon kanssa. Sitten kun vihreä palaa, niin kootaan toteutukseen tiimi.

 

 

 

 

 

 

Rotaryklubin kokous oli poikkeuksellisesti 14.9. Jyväskylän vanhalla hautausmaalla.

 

Asiantuntevana oppaana toimi Tapani Hynynen, kuvassa presidenttimme Iina Chronsin kanssa. Häntä tuki hienosti jäsenemme PJ Kuitto varsinkin sotahistoriaan liittyvissä kertomuksissa. Jyväskylässä on kaikkiaan ollut ajan saatossa 5-6 hautausmaata. Jyväskylän vanhahautausmaa jakautuu 4 osaan: Sankarivainajien hautausmaa, ns. vanhin osa, kauppiaiden ja lehtoreinen osa ja uusin osa. Matkamme, puolitoistatuntinen,  hautausmaan lävitse alkoi sankarihaudoilta Matti Nykäsen haudalle. Matkan aikana huomasime kuinka merkittäviä henkilöitä on haudattu hautausmaahallemme. Sotilaita, sodan sankareita; vaikuttavia elinkeinoelämän henkilöitä, kulttuuripersoonia, urheilijoita, suomenkielen edistäjiä. Ehkä pysähdyttävin hetki koettiin vuonna 1959 Heinävedellä surmattujen nuorten naisten haudalla.Kierroksen aikana saimme myös tiedot alueella sijaitsevista rakennuksista, niiden historiasta ja nykykäytöstä. Kaiken kaikkiaan matka hautausmaalla oli varsin vaikuttava tapahtuma ja tietoisku Jyväskylän historiasta ja täällä vaikuttavista henkilöistä.

Ajankohtaista

Ei uutisia