Etusivu

Viikkokokous 13.10.2021

Yhteistapaaminen Jyväskylän Nuorkauppakamarilaisten kanssa teemana yrittäjyys

Tapaamisen tavoitteena oli etsiä Jyväskylä-Laajavuori Rotareiden ja Jyväskylän Nuorkauppakamarin (NKK) jäsenten kesken yrittämiseen liittyviä yhteistyöteemoja, joiden pohjalta voitaisiin käynnistää myöhemmin käytännön toteutusprojekteja. Projektivalmistelu jatkuu vastaavalla yhteistapaamisella 17.11., jolloin teemana on johtajuus.

Tapaaminen järjestettiin Learning Cafe-tyyppisesti. Osanottajat jakaantuivat neljään pöytään kolme kertaa pöytien väkeä kierrättäen miettimään yrittäjyyteen liittyviä kiinnostavia näkökulmia. Tilaisuuden vetivät Johannes Partanen ja Tiina Savikangas.

Johannes taustoitti yhteistyötä rotareiden ja nuorkauppakamarilaisten kesken yhteisillä ja toisiaan täydentävillä tavoitteilla:

 1. Rotareille ja varmaankin myös NKK:n jäsenille keskinäinen verkottuminen luo uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia
 2. Johtaminen on yhteinen teema niin Rotareissa kuin NKK:ssakin sekä kansallisesti että kansainvälisesti
 3. Projektitoiminta on päässyt Rotareissa sammumaan ja uusi piirikuvernööri Eila Parviainen on korostanut jäsenten ja projektien keskeisyyttä toiminnassa.

Learning Cafe-pöytien työn tulokset:

 

Mitä yrittäjämäinen ote/yrittäjyys tarkoittavat?

 • ”Hybridiyrittäjyys” uusi ilmiö
  • Kevytyrittäjyys, ideoiden testaua
 • Yrittäjämäisyys myös palkkatyössä
  • Pakko uusiutua, (työn) silppumaisuus
 • Idearikkaus, halu ja rohkeus lähteä kokeilemaan
 • Yrittäjyyttä pitäisi tukea myös yliopistomaailmassa
 • Yrittäjämäisyys on synnynnäistä ja asenne
  • Sisu, sinnikkyys, peräänantamattomuus
  • Yrittäjyys on perinnöllistä
  • Karkoittaako, jos näkee vanhempian (toimivan) yrittäjänä vai saako itsensäkin yrittämään?

Yrittäjyys

 • Pitkät työpäivät
 • Voiton tavoittelu – mistä joutuu luopumaan?
 • Järkevä voitto/etiikka
 • Yrittäjät maksavat paljon veroa/ei ollenkaan veroja
 • Itsensä kehittäminen
 • Lait rimaa hipoen vai riman ali?
 • Johtamisen erilaisuus isoissa yrityksissä vs. pienet yritykset
 • Mitä tarkoittaa yrittänyttä ei laiteta?
  • Saa myöskin epäonnistua
  • Yrittänyttä ei moitita aina saa yrittää
 • Yrittäjyys on myös asenne

Hybridiyrittäjyys

 • Opiskelija, palkollinen, eläkeläinen ym./yrittäjä tai kevytyrittäjä
 • Laskutuspalvelu

Verkostoituminen

 • Mentorointi
 • Uudet ideat & liiketoiminnat
 • Palvelukokonaisuudet
  • win-win
 • Verkostot (myös vapaa-ajan) markkinointikanavana
 • Some-verkostot iso mahdollisuus
 • Johtaja-klubi

Yrittäjyys

 • 24/7?
 • Vallasta luopumisen vaikeus
 • Yrittäjyys ei sovi kaikille
 • Yrittäjän vapaus
 • Pakkoyrittäjyys vs. kevytyrittäjyys
 • Halipuu

Tulevaisuuden osaamistarpeet ja -taidot

Tukea (yrittäjyyteen)

 • Jyväskylän Yritystehdas (taustalla Jyväskylän kaupunki, yliopisto, ammattikorkeakoulu, Gradia)

Megatrendejä

 • Mm. Sitra, Eduskunta, OPH

Käytäntö

 • Jyväskylän Kauppakorkeakoulu
  • Opetussuunnitelman sisällöt
  • Monikulttuurisuustaidot
  • Kielitaito
  • Orientaation muutos
  • Tarvitaan investointiin satsauksia

Nuorkauppakamari

 • Tunnistettu keskeisiä osaamistarpeita, esim. kestävä johtajuus
  • Kannattava bisnes
  • Ekologinen näkökulma
  • Merkityksellinen työ

Kestävä johtajuus ja osaamistarpeet

 • Ekologisuus
 • Yritysvierailut, esim. Spinnova
 • Sosiaalinen kestävyys (suhteessa niin yrittäjään kuin työntekijöihinkin)
 • Ilmapiirin luomisen taidot osana esimiehen osaamista
  • Luottamus eri toimijoiden kesken
  • Arkipäivän agendalla

 

Viikkokokouksessa 29.9. esitelmöitsijänä oli Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin. Esitelmän aiheena oli "Mitkä ovat Jyväskylän suurimmat haasteet tulevina vuosina?"

Klubilaisia oli paikalla runsaslukuisasti. Esitelmän jälkeen syntyi hyvää keskustelua niin Jyväskylän tilanteesta, tulevasta hyvinvointialueesta kuin potilas- ja asiakastietojärjestelmä Asterin hankinnasta.

Jyväskylä on kasvava kaupunki. Vuosien varrella Jyväskylä on vahvistanut 7. asukaslukusijaansa. Vuosittain lisäys on ollut 1000 - 1500 asukasta. Mutta miten jatkossa, miten vaikuttaa opiskelijoiden etäopiskelu asukasmäärään? Jyväskylässä asuu noin 42 000 opiskelijaa. miltei 3.osa asukkaistamme.Tästä kasvusta huolimatta Suomessa on laajalti käsitys, että olemme pienempi kaupunki kuin esim. Kuopio ja Lahti. Tätä käsitystä on saatava muuttumaan vahvalla kehittämistyöllä, toteaa Jaakko Selin. Tällöin on hyödynnettävä kaupunkimme vahvaa sivistyksen ja koulutuksen historiaa, yrittäjyyttä, innovatiivisuutta talouselämässä kaiken kaikkiaan on vahvistettava kaupungissa tehtävää TKI-toimintaa. Tätä työtä on tehtävä yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden, koulutussektorin ja muiden kaupunkien kanssa, painottaa Selin. Hyvinä esimerkkeinä ovat diplomi-insinöörikoulutuksen saaminen Jyväskylään, MAL-sopimuksen (maankäyttö, asuminen, liikenne) laajentuminen koskien kuuden suurimman kaupungin lisäksi myös Jyväskylää, Kuopiota ja Lahtea. Näiden lisäksi vetovoimaisuuttamme lisää brändimme liikuntapääkaupunkina mukaan lukien Hippos-hanke. Ja voimmeko saada liikuntalääketieteellistä koulutusta kaupunkiimme?

Yksi ongelmistamme on korkea työttömyysaste, kustannukset ns. sakkomaksuina ovat n. 20 Meur/vuodessa. Sen sijaan palveluidemme kustannustaso, lainakanta ja veroprosentti (20) ovat varsin kohtuullisia jopa alhaisia verrattuna muihin  suuriin kaupunkeihin.Toimintamenot huomioiden kaupungin konserni ovat n. 1mrd. euroa. Lainakanta ilman konsernin vaikutusta on n. 2850 €/asukas. Mutta työtä on tehtävä ennen kaikkea verotulojemme kasvattamiseksi.

Tulevaisuuden haasteita on koronan jälkeinen aika, kun tulee kustannuspiikki vuonna 2022 ja hyvinvointialueen synty 2023.Tällöin rahoituksestamme siirtyy 55 % hyvinvointialueelle (sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimi) ja jonne siirtyy 1/2 kaupunkimme henkilöstöstä. Verotulot luonnollisesti vähentyvät. Hyvinvointialueen rahoituksesta vastaa ainakin alkuvaiheessa valtio siirtyvien verotulojensa kautta. Mutta miten jatko? Sivistystoimi nousee kaupungin keskeiseksi toimijaksi.

Perttu Partanen, markkinointijohtaja, Puuilo Oy

22.9.2021

Perttu Partanen, markkinointijohtaja, Puuilo Oy: ”Miltä näyttää vähittäiskauppamarkkinointi 2020-luvulla (kuluttajakäyttäytyminen ja asikaskokemus)”

Perttu Partanen kertoi aluksi omasta urastaan, työskennellyt mm. Powerin markkinointipäällikkönä, ja perehdytti meitä sen jälkeen Puuilo Oy:n toimintaan. Puuilo Oy on perheyhtiö, jonka perustivat Risto Tuomaala ja Markku Tuomaala Puolangalla vuonna 1982.

Yhtiö on yksi johtavista tavarataloketjuista Suomessa. Tällä hetkellä Puuilolla on 34 myymälää Suomessa.  Henkilöstön määrä on noin 760. Puuilon liikevaihto oli tammikuussa 2021 päättyneellä tilikaudella 238,7 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin liikevaihto oli 170,5 miljoonaa euroa.

Puuilo Oy listautui pörssiin kuluvan vuoden kesäkuussa. Suurin omistaja on ruotsalainen Adelis Equity Partners Fund I AB.

Puuilo tunnetaan edullisista hinnoista ja laajasta, kilpailijoista erottuvasta tuotevalikoimasta. Tuotteita on yli 30.000. Puuilo palvelee erityisesti tee-se-itse asiakkaita sekä yrityksiä. Suurin tuoteryhmä kohdentuu rakentamiseen. Seuraavaksi suurimman tuotetarjonnan muodostavat koti- ja taloustavarat sekä työkalut. Lähes samansuuruisia tuoteryhmiä ovat autotarvikkeet, lemmikit ja piha & puutarha. Pienintä osuutta edustavat vapaa-aika, elintarvikkeet ja kausituotteet. Pääasiassa suomalaisia tuotteita, osa tulee myös Kiinasta. Yhtiö on kasvanut vauhdilla, noin 23% / vuosi.

 

 

 

Puuilon kasvustrategia

-monikanavainen palvelumalli

Asiakkaan polku

Puuilossa ”markkinointi on investointi, ei kuluerä”.

-muutoksen vauhdittaja > 4G-verkot, IOS, Android, sosiaalinen internet

-käytössä markkinoinnin AIDA-malli: Attention, Interest, Desire, Action eli ensin kiinnitetään asiakkaan huomio ja kiinnostus, sitten herätetään halu ja toiminta.

-verkkokauppa kasvattaa kokonaismyyntiä, silti kivijalkakauppa on kasvamassa. Selvitysten mukaan 77% asiakkaista hakee tuotetietoa verkosta ennen myymälässä asiointia. Myös asiakaspalaute verkossa on hyvää vertaismateriaalia.

-markkinointiosasto työllistää viisi henkilöä, lisäksi kumppaneina on media- ja mainostoimistoja.

-digi- ja somemainonta kohdennetuille ryhmille

-iso merkitys on hakukonenäkyvyydellä, joka painottuu sisältöön. Tässä noudatetaan Bill Gatesin 1990-luvulla heittämää slogania ”Content is King”.

-vaikuttajamarkkinointi kohdentuu mm. tubettajiin

Viikkokokouksessa 15.9.2021 esitelmänä oli nuorisoasiamiehemme, Nuorten Suomi toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Tilkasen esitelmä "Miten klubimme voi auttaa nuoria? Esitelmä on osa klubimme uudistustyötä, jonka osana kerromme itsestämme, työstämme ja nostamme esille aiheita, joiden pohjalta voimme mahdollisesti rakentaa palveluprojekteja.

Nuorten Suomen visio on Suomi, jossa jokainen saa, osaa ja haluaa olla mukana toimia ja vaikuttaa valitsemalla tavalla. Nuorten Suomi edistääkin nuorten toimijuutta ja vaikuttamista. Nuori tekee, toimii ja johtaa - aikuiset tukevat.Tästä hyvänä esimerkkinä oli Jyväskylässä 24 kertaa järjestetty Toukofest-tapahtuma, jossa järjestämisvastuu oli nuorilla.Tapahtumat onnistuivat hienosti ja osallistujia oli joka kerralla useita tuhansia nuoria, koululaisia. Nuorten Suomi on nuorten ääni maakunnassa, koko Suomessakin ja kuntatasolla tukemalla mm. oppilaiden osallisuutta kouluissa.

Esitelmässä käytiin lävitse myös Rotareiden nuoripalveluita. Näistä keskeisin, myös omassa klubissamme, on nuorisovaihto. Muita toimintoja ovat mm. RYLA -Rotary Youth Leadership Awards-koulutukset, Interact- ja rotaractklubit.

Esitelmän päätteeksi keskustelimme mahdollisuuksistamme käyttää nuorten aktiivisuutta, toimintaa hyväksi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, pitkälläkin aikavälillä.Keskustelussa esille nousivat esitelmän pohjalta: Nuoret tapahtuman tuottajina, RYLA- koulutuksen kehittäminen, erilaiset kampanjat sekä yhteistyö Jyväskylän kaupungin, Nuorkauppakamarin ja Nuorten Suomi kanssa.

Nyrkkitiimi: Anja Lehtonen (vas.), Iina Chrons, Marja Arkela ja Johannes Partanen

9.9.2021

Pres. 2021-22 Johannes Partanen ja kolme tulevaa puheenjohtajaa Iina Chrons, Anja Lehtonen ja Marja Arkela:

Miksi perustimme yhdessä Nyrkkitiimin – Ajatuksia klubimme uudistamiseen vuosina 2021-25

 

NYRKKI Johannes 2021-22, Iina 2022-23, Anja 2023-24 ja Marja 2024-25

 • Mahdollisuus toiminnan uudistamiseen neljän vuoden jänteellä.
 • Toteutamme Rotary’s Statementiä: Together people create change
 • Toteutamme Rotary Internationalin ja piirimme 1390 velvoitteita.

 

Piirimme kuvernöörin ja kouluttajien velvoite presidenteille lyhyesti:

 • Maailma muuttuu ja klubien on uudistuttava.
 • Tarvitsemme hyviä palveluprojekteja, joita viemme yhdessä eteenpäin klubimme kokouksissa.
 • Tarvitsemme hyviä alustajia menestykselliseen tekemiseen ja aivojemme tuulettamiseen hyvässä seurassa.
 • “Ottakaa toimintaanne mukaan jollakin tapaa uusi maailmanlaajuinen painopiste - Ympäristö.”
 • “Lounaskokoukset pelkillä esitelmillä eivät ole Rotaryklubi.”

Näillä keinoin muutumme:

 • Lisäämme näkyvyyttämme
 • Suuntaudumme vahvemmin ulospäin, vaikutamme
 • Monipuolistamme jäsenistön ikä- ja ammattijakautumaa
 • Osallistamme jäseniämme projekteilla
 • Tarjoamme monipuolisia ja uusia toimintatapoja
 • Hyvistä kokemuksista voi kummuta uusi, innostava toimintatapa

Nyrkki ehdottaa vuoden teemaksi: Muutos on uudistumista ja osallistumista

Ina Chrons:

 • Jäsenmäärää ja jäsenyyttä halutaan kehittää: 5-10 uutta jäsentä vuodessa
 • Nuorkauppakamarilaisille halutaan tarjota mahdollisuus jatkaa aktiivisuuttaan, kun heidän toiminta-aikansa päättyy NKK:ssa.
 • Niin olemassa oleville kuin uusillekin jäsenille halutaan luoda kiinnostavia toimintasisältöjä
 • Myös yrittäjäjärjestön kanssa halutaan käynnistää yhteistyö keväällä 2022

Anja Lehtonen

 • Teemana osallistuminen ja osallistaminen
 • Toimintaa halutaan uudistaa sopivalla tavalla, mutta säilyttää entiset hyvät käytännöt
 • Osallistumisesta on hyvä esimerkki joka viikkokokouksesta laadittavat referaatit kotisivuille
 • Jäseniä aktivoidaan viikko-ohjelman laatimiseen esim. esittämällä jokin ajankohtainen teema. Myös kyselyillä voidaan aktivoida jäseniä tuottamaan sisältöä viikko-ohjelmiin.
 • Monet niistä, jotka eivät syystä tai toisesta osallistu viikkotapaamisiin voisivat olla kiinnostuneita tekemään itse jotain ja vaikuttamaan konkreettisesti lähiympäristöönsä.

Marja Arkela:

 • Rotareiden perustehtävää on syytä kirkastaa: hyvän tekeminen yhdessä paikallisesti ja kansainvälisesti.
 • Tämän perustehtävän mukaista toimintaa pitäisi pystyä konkretisoimaan Jyväskylä-Laajavuori-klubissa.
Johannes Partanen kuvaili oman kautensa teemaa ja ohjelman rakentamista, Janne Mönkkönen arvioi omaa mennyttä kautaan ja Antti Rastela sitä edellistä- opiksi tulevaan,
 • Johannes avasi kauden v.21-22:  teemana oppiminen ja kaikki mukaan!

 

Johannes Partanen pm ollut jäsenenä  vuodesta 2000. Nyt jo paljon elämää kokeneena astuu presidentin rooliin ja kysyy, mitä olet oppinut elämäsi aikana. Siinä on jäsenistöltä ammennettavaa muille tulevan kauden aikana. Johannes painottaa uusien palveluprojektien avaamista ja asian jatko myös tuleville presidenttikausille. Johannes haluaa viedä klubiamme oppivan yhteisön suuntaan, halutuimmaksi klubiksi Jyväskylässä. Myös nykyaikainen esitysteknologia on saatava kuntoon, sen osoitti mennyt koronakausi.

Kausi avattiin pohtimalla mitä opittiin edellisten presidenttien kausilla ja mitä siitä siirretään tuleville kausille. Antti Rastela analysoi omaa kauttaan. 

Hyvin meni:

 • ohjelma, kiinnostavat aiheet
 • byrokratia sujui
 • hyvä dokumentointi ja ryhmä
 • hyvä maine, uusia saatiin mm. Tikkakosekn klubin lakattua
 • Joululaulut ok., Veteraanitilaisuus ok
 • Palveluprojekti Lasten yliopisto, ei lähtenyt liikkeelle

Ei hyvin

 • kausi loppui kesken koronan takia
 • 6-8 henkilöä ei ole ollut millään tavalla toiminnassa mukana

Mitä opittiin

 • digitalisaatiosta apua
 • tarve uudistua
 • tarve pitää kiinni vahvuuksista
 • yhteistyön merkitys
 • hyvän palveluprojektin tarve

Mitä paremmin

 • uudistustyötä
 • viestintää
 • nuorekkuutta
 • uusia jäseniä

Mitä tehdä

 • hyvä ohjelma kaudelle
 • hyvä palveluprojekti

Janne Mönkkönen analysoi mennyttä kautta:

Hyvin

 • toiminnan jatkuttava koronasta huolimatta
 • erilaisen vahvuudet esiin ja toistemme täydentäminen
 • hybridikokoukset, live-kokoukset, pelkät etäkokoukset
 • tein paljon itse ja onnistuin uudessa tilanteessa
 • yrittäjien kanssa yhteistyö
 • Antin kauden pois jääneet esitykset saatiin mukaan

Ei hyvin

 • etätekniikka, Jabra
 • ohjelman teko ajoissa
 • viestintä ohjelmasta ajoissa

Mitä opittiin

 • hybridikokoustaminen
 • oikea-aikainen suunnittelu kun on viestittävä 50 henkilölle, vähintään viikko, kk tai puoli vuotta etukäteen
 • Rotaryasia on meille tärkeä

Mitä paremmin

 • aikataulutus ja viestintä
 • parempi osallistuminen tavoitteeksi
 • vastuunjako laajemmille harteille

Mitä käytäntöön

 • ohjelmaan väljyttää,  esim.ajankohtaisteemoja
 • Nuorkauppakamariyhteistyö
 • SWOT tehty keväällä 2021, se ohjaamaan tulevaa
 • aktiivista toimintaa

Kommentteja:

 • kaikille ei jatkuva oppiminen ole enää niin pop, hyvät ja monipuliset esitelmät eri aloilta
 • jäntevä ohjelma koko kaudelle
 • ajankohtaiskatsauksia mukaan sopivasti
 • omien jäsenten esityksiä, kukin miettiköön mahdollista omaa antia muille
 • uusia toimintamalleja ja projekteja nuorten mukaan saamiseksi
 • vahva toiminnan ydin säilytettävä
 • myös väljyys vaatii suunnittelua kauden ohjelmaan
 • monipuolista työtä
 • ja pohtikaamme, millä keinoin tutustumme toisiimme ja uusiin jäseniimme entistä pontevammin!

Muistiinmerkitsi Petri