Kausi 2014-15

Kari Itkonen

Kausi 2014-15 alkoi 6.8.komeasti Aleksandran ravintolatiloissa.

Paikalla oli runsaasti klubilaisia ja ex-kuvernööri Kari Itkonen kertoi, miltä rotarius näyttää kuvernöörin näkökulmasta ja mielenkiintoisia tietoja siitä, miten piirin 1390 klubit ja niiden toiminta eroavat toisistaan.

Esa Santala pitämässä esitystään.
Kolme perustajajäsentä vasemmalta: Juha Karpio, Esa Santala ja Heikki Koponen.

27.8.2014 klubimme ensimmäinen presidentti ESA SANTALA kertoi miten kaikki sai alkunsa Jyväskylä-Laajavuoren klubissa


Klubimme on perustettu vuonna 1970, ja klubin "virallinen" historia on luettavissa klubin 40v historiikista, joka löytyy jäsensivuiltamme.

Tällä kertaa Esa piti mielenkiintoisen esityksen klubin perustamiseen liittyvistä tapahtumista ja tärkeistä henkilöistä. Liitteenä Esan powerpoint-kuvat, joiden pohjalta hän kertoi muistamiaan asioita.

Klubin perustajajäseniä on vielä mukana toiminnassa kolme, ja heistä oheinen kuva. 

VALMISTELUTOIMIA

 • KESKUSTELUT  JYVÄSKYLÄN  ROTARYKLUBISSA
 • PIIRIGOVERNOR  JOUKO  JÄRVIÖN  KANNANOTTO
 • PAST PRESIDENTTI  YRJÖ  HONGISTON  VALINTA  KLUBIN  KUMMIKSI
 • UUDEN  KLUBIN  TOIMINTA-ALUEEN  MÄÄRITTÄMINEN
 • KLUBIN  VETÄJÄ
 • JÄSENISTÖN  HANKINTA
 • ENSIMMÄISET  KOKOONTUMISET

PERUSTAMINEN

 • PERUSTAMISKOKOUS  27.05.1970
 • KLUBIN  NIMI  JA  TOIMINTASÄÄNNÖT
 • PERUSTAJAJÄSENET
 • KOKOONTUMISPAIKKA
 • KLUBIN VIIRI
 • RI:N  PERUSTAMISKIRJA  29.09.1970
 • CHARTER-JUHLA  17.10.1970

TOIMINTAPERIAATTEITA:

 • ROTARYSÄÄNNÖT
 • VIIKKOKOKOUS
 • YHTEISÖLLISYYS / VELJEYS
 • TYÖPAIKKAVIERAILUT
 • AVEC-TILAISUUDET
 • YHTEISKUNTASUHTEET
 • AVUSTUSTOIMINTA
 • NUORISOVAIHTO

PERUSTAJAJÄSENET
Aittoniemi, Matti                     
toimituspäällikkö                        Sanomalehdistö
Halinen, Mikko                         metsänhoitaja                           Yleinen maanviljelys
Hiltunen, Pentti O.                   toimistopäällikkö                       Sähkölaitokset
Hytönen, Pentti                        dipl.ins.                                     Konepajat
Kalaja, Pekka                            varatuomari                              Yliopiston hallinto
Karpio, Juha                             varatuomari                              Henkikirjoitus
Karvonen, Juhani                    kasvatustieteen tri                    Kasvatustieteellinen tutkimus
Kivinen, Tatu                            dipl.ins.                                     Maanmittaus
Koponen, Heikki                      valtiot. maisteri                         Sairausvakuutus
Koski, Unto                               toiminnanjohtaja                       Urheilujärjestöt
Moilanen, Jaakko                    everstiluutnantti                        Puolustuslaitos, ilmavoimat
Nyyssönen, Matti                     toimitusjohtaja                          Leipomoliikkeet
Santala, Esa                              lehtori                                       Liikuntakasvatus
Santanen, Erkki                        taidemaalari                             Kuvataide
Sonninen, Aatto                       lääket. ja kir. tri                         Foniatria
Toivonen, Pentti                      dipl.ins.                                    Teknillinen tutkimus
Ukkola, Mikko                          dipl.ins.                                     Vanerituotteet
Vallas, Kalevi                            everstiluutnantti                        Puolustusvoimat, sääpalvelu
Vuoristo, Armas                        kirkkoherra                               Kristinusko, luterilainen kirkko

 

Andrea kertoo itsestään klubilaisill
Isä-Riku kertoi myös itse olleensa rotary-vaihto-oppilaana aikanaan.

3.9. oli ohjelmanmuutos: Vaihto-oppilaamme Andrea esittäytyi isäntäperheensä kanssa

Risto Koivukosken oltua estyneenä työtehtävien takia, muuttui keskiviikon ohjelma:

Nuorisovaihtoasiamiehemme Tytti toi kokoukseen vaihto-oppilaamme Andrean Meksikosta ja hänen isäntäperheestään isä-Rikun ja tyttären Heta. Andrea kertoi aluksi muutamia opettelemiaan asioita suomeksi ja sitten sujuvalla englanninkielellä kertoi itsestään laajemmin ja vastaili kysymyksiimme. 

Isä Riku on itsekin ollut rotary-vaihto-oppilaana aikoinaan USA:ssa ja tytär Heta toivoo pääsevänsä vaihto-oppilaaksi Saksaan.

1.10.2014 Koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja, professori Jouni Välijärvi kertoi aiheesta PISA ja Suomi?

Viime vuosien aikana PISA-tulokset ovat vähän heikentyneet, mutta edelleen 15 vuotiaat nuoret ovat eurooppalaista huipputasoa.

Tyttöjen ja poikien välillä on tuolloin noin 1,5 vuoden ero oppimistuloksissa, mutta Suomen joustava koulutusjärjestelmä tasoittaa erot vanhemmissa ikäryhmissä. Tyttöjen ja poikien ero on suurempi kuin muissa maissa.

Tutkimuksissa on myös selvitetty eri ikäisten oppimistuloksia, ja nykynuoret ovat myös osaavampia kuin vanhemmat ikäluokat ja vanhempansa.

Esitys herätti laajaa keskustelua. Muun muassa keskusteltiin siitä, miksi pojat ovat jäljessä tyttöjä ja pitäisikö opetusta jotenkin muuttaa tasaamaan noita eroja. Pojat ovat biologisessa kehityksessä tytöistä jäljessä 1-1,5 vuotta ja asenteet oppimiseen ovat heikommat kuin tytöillä. 

 

 

 

 

 

24.9.2014

Markku Ahilaa muistettiin adressilla hänen täyttäessään tasavuosia.

Presidentin johdolla teimme ryhmätöitä aiheesta MITÄ ROTARY-ARVOT TARKOITTAVAT OMASSA ELÄMÄSSÄ. Keskustelu ryhmissä oli alkukankeuden jälkeen vauhdikasta ja aihetta syventävää.

Kokouksen lopussa Markku Ahila kertoi sponsoroimastamme koululaisesta Mean Sokitista, ks. Ajankohtaista -palstaa.

 

 

17.9.2014 Anssi Halmevirta kertoi, MIKSI HISTORIALLA ON VÄLIÄ.

Ennen esitystä presidentillämme oli mieluisa tehtävä palkita past-presidenttimme Pirkko Korhonen ja past-sihteeri Hannakaisa Isomäki jäsenhankinnasta. RI on myöntänyt Pirkko Korhoselle hopeatason ja sihteeri Hannakaisalle sinisen tason Rotary Membership Sponsorship -tunnustuksen. Heidän kaudellaan saimme seitsemän uutta jäsentä, neljä naista ja kolme miestä. Piirin 1390 jäsenkasvutilastoissa ylsimme hopeasijalle kuuden jäsenen nettokasvulla (12,2 %).

Veikko Tissari kertoi puolestaan erinomaisesta esitelmästä Juuso Waldenista, jonka hän oli kuullut vierailullaan Laukaan Rotaryklubissa.

FT prof Anssi Halmevirran esitys oli myös todella mielenkiintoinen. Useilla esimerkeillä hän osoitti, että historian tapahtumat ovat jatkumoita menneisyydestä nykypäivään ja historiallisten kehityslinjojen tuntemus auttaa myös ennakoimaan mahdollisia tulevia tapahtumia, myös nykyaikana, vaikka kehityskulkujen analogiat eivät eri aikoina ja eri yhteyksissä aina toimikaan. Keskustelussa sivuttiin Suomen suhteita Venäjään. Halmesvirran esitys on luettavissa Jäsensivuillamme klikkaamalla tästä. Esitystä ei saa laittaa julkisuuteen.

 

10.9.2014 saimme kuulla Antti Niskasen esityksen

Pikaisella hälytyksellä ohjelmamuutoksen takia saimme kuulla, miten Jyväskylän kaupunginteatterissa ja varmaan muuallakin näytelmät valitaan ja harjoitellaan ja mitä kaikkia työntekijöitä näyttelijöiden lisäksi tarvitaan näytelmien toteuttamiseen.

Jouni Välijärvi pitämässä esitystään
Riitta Mäkinen ja Jouni Välijärvi keskustelivat esityksestä pitkään kokouksen jälkeen
Presidenttimme Jussi ojentamassa adressin Markulle
Hannakaisa ja Pirkko saivat RI:n myöntämät tunnustuksen jäsenhankinnasta presidentiltämme Jussilta
Anssi Halmesvirta piti mielenkiintoisen esitelmän
Pirkko esitteli viime kauden toimintaa
Raili esitti tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon
Janne esitti budjettisuunnitelman
Tarja Sovijärvi esitteli Tiimi Liideri -toimintaa

VUOSIKOKOUS 8.10.2014

Kokouksessa past presidentti Pirkko Korhonen esitteli viime kauden toimintakertomuksen kuvat kertovat -muodossa. Toimintakertomus ja kuvakertomus löytyvät jäsensivuilta klikkaamalla tästä.

Past Rahastonhoitaja Raili Savolainen esitteli tlinpäätöksen viimeisen kerran.

Presidentti Jussi Välimaa esitteli tämän kauden toimintasuunnitelman, ja uusi rahastonhoitajamme Janne Mönkkönen esitteli tämän kauden budjetin.

Kaikki hyväksyttiin ja edelliselle hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Kokouksen lopuksi NUKSUn Tarja Sovijärvi kertoi Tiimiliideri -hankkeesta. Nuksu (Nuorten Keski-Suomi) ry on palvelujärjestö, jonka kohderyhmänä ovat 11-24 -vuotiaat nuoret ja nuorten elämään vaikuttavat aikuiset ja tahot. Tiimiliideri- ohjelmassa nuoria  15-19 vuotiaita innostetaan yritystoimintaan ja johtamiseen. Uudenlainen johtamisvalmennus sai alkunsa, kun Nuorten Keski-Suomi ry:ssä pohdittiin, kuinka yhdistyksen toiminnassa mukana olevia nuoria voitaisiin entistä paremmin tukea johtamisessa. Johtamistaidot tulevat tarpeeseen erityisesti jokakeväisessä Toukofest-tapahtumassa, jonka nuorten tiimit järjestävät itse yhdistyksen toimiessa taustatukijana.

Yhteistyökumppaniksi valikoitui Jyväskylä-Laajavuori Rotaryklubi, jonka olemassa olevaa RYLA-johtamisohjelmaa lähdettiin uudistamaan. Prosessin aikana esille nousi erityisesti nuorten osallistaminen.
- Enää ei toimi se, että kokeneet luennoivat ja nuoret vain kuuntelevat. Asioita pitää päästä itse tekemään ja pohtimaan pintaa syvemmältä, avaa Jyväskylä-Laajavuoren Rotaryklubin jäsen, Tiimiakatemian perustaja, Johannes Partanen.

Näyttäisi järkevältä, että NUKSUn, Rotarien ja Tiimiakatemian yhteistoimintaa kannattaa lisätä ja kehittää. Tarjan esityksen keskeiset kohdat tulevat jäsensivuille, ja niitä pääsee katsomaan klikkaamalla tästä. NUKSUn järjestämästä koulutuksesta voit lukea lisää osoitteessa

http://www.ksml.fi/erikoissivut/nuorilletoita/tulevaisuuden-johtajat/1820831

Prof Päivi Tynjälä

15.10.2014 kuulimme miten työssä opitaan.

Eila Tiaisen eduskuntakiireiden takia saimme pikahälytyksellä kuulla prof. Päivi Tynjälän esityksen, joka herätti kovasti keskustelua.

Esimerkiksi opettajat arvioivat, että he oppivat 60-90% muualla, kuin muodollisessa koulutuksessa, ja oppiminen tapahtuu nimenomaan itse työssä, jota lähdetään tekemään.

Kuulimme myös, miten työssä opitaan: itse työtä tekemällä, reflektoimalla kokemuksia, yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa kollegoiden kanssa, asiakkailta, haastavien ja uusien tehtävien kautta, kehittämisprojekteista, osallistumalla verkostoihin, jne.

22.10.2014 klubimme jäsen Mia Suominen kertoi CLEAN WATERS:sta

Syksyllä 2012 Vapossa syntyi uusi ajatus. Voisiko Vapon vesienkäsittelyosaamista käyttää laajemmin yhteiskunnan hyväksi? Muodostui siemen Clean Watersille, vesienkäsittelyn tuotteistamiseen keskittyvälle start-up hankkeelle. Syksyllä 2013 koottiin tiimi, jolla on kokemusta ja ammattitaitoa viedä hanketta eteenpäin.

Nyt Clean Waters on elävää elämää. Sen kantava ajatus on luonnonvesien puhtaana säilyminen ja yleensäkin vesistöjen tilan parantaminen. Heillä on kirkas visio vedestä.

Tavoitteena oli saada vuoden 2014 aikana yksi asiakas, nyt niitä on jo useita.

Lue lisää osoitteessa http://www.cleanwaters.fi/

 

12.11.2014 piirikuvernööri Matti Poikolaisen vierailu.

Hän on Ylöjärveltä ja tapasi ap hallituksemme ja klubikokouksessa kertoi innostavast terveisensä ja toi esiin ajankohtaisia Rotary-asioita. Päällimmäisenä jäi mieleen slogan, jota jokainen rotary voisi käyttää kertoessaan rotareista ja Rotary-organisaatiosta:

Our business is humanity and we are doing good in the world

Pääasioina hallituksen tapaamisessa ja klubiesityksessä olivat mm. Rotary Näkyväksi, My Rotary, jäsenhankinta, nuorisovaihto, lahjoitukset. Hän korosti erityisesti henkilökohtaisten kohtaamisten merkitystä. Lisäksi hän rohkaisi hyödyntämään sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia.

Piirikuvernööri Matti Poikolainen ja apulaiskuvernööri Pekka Tähtinen palaverissa hallituksen kanssa
Hallituksesta olivat paikalla sihteeri Asta Wahlgren, presidentti Jussi Välimaa, past-presidentti Pirkko Korhonen, Rotaryasiamies Markku Ahila, rahastonhoitaja Janne Mänkkönen ja kuvan ottaja IT-vastaava Heikki Rusko
Matti Poikolainen pitämässä esitystään klubikokouksessa
Salon murteen puhekielen esitys täydentyi kehon kielellä
Monikielisyydestä

26.11. dos. Taina Saarinen piti keskustelevan esityksen aiheesta Kieli ja yhteiskunta

Persoonallisesti Salon murteella puhunut Taina kertoi kielen moninaisuudesta. Esitys alkoi kysymyksellä äidinkielestä. Mikä on äidinkielemme ja mietä muita kieliä käytämme eri yhteyksissä? Osaako kukaan esimerkiksi suomea täydellisesti kaikilta osiltaan? Joltakin kannalta on hyvä, että meillä on myös epätäydellisesti suomea puhuvia kansalaisia ja maahanmuuttajia. Oheisessa diassa on yhteenvetoa ja piirteitä eurooppalaisesta monikielisyydestä.

 

Eila Tiainen
Esitystä kuunteli lukuisa joukko
jäseniä
Kanttori Jukka Hassinen tuuraa Heikki Tynkkystä Kauneimmissa Joululauluissa tänä vuonna
Presidentti Jussi Välimaa laittaa jäsenpinssiä uuden jäsenemme Anssi Halmesvirran rintaan
Perinteiden mukaan uusi jäsen kävi kättelemässä kaikkia paikalla olleita jäseniä, tässä Ilkka Halista

3.12.2014 kansanedustaja Eila Tiainen kertoi, millainen eduskunta on työpaikkana!

Eila on muutama vuosi sitten kuolleen jäsenemme Jorma Tiaisen leski. Hän kertoi kokemuksistaan ensimmäisen kauden kansanedustajana. Ensimmäisen kahden kuukauden aikana oli paljon rutiineiden opettelua: mihin käyttää aikaansa ja voimiaan, valintoja täytyi tehdä. Hänen ensimmäinen kautensa on ollut myös siinä mielessä "opettava", että hän pääsi heti mukaan hallitusneuvotteluihin ja oli hallituspuolueen edustaja ja nyt loppukaudesta oppositiopuolueen edustaja. Hallituksessa mukanaolo mahdollistaa todellisen vaikuttamisen mutta oppositiossa on mahdollista vain ikäänkuin räksyttää ja pyrkiä tekemään hyviä aloitteita. Mielenkiintoista oli kuulla, että puhemiehet Heinäluoma, Ravi ja Joutsenlahti ovat toimissaan melko erilaisia. Naisverkoston toiminnasta kuulimme myös, että alkuvaiheissaan se sai paljon aikaan, mutta nyt lama-aikana ikäviäkin asioita on eduskunnassa on päätetty.

Heikki Tynkkynen esitteli Taulumäen nykyisen kanttorin Jukka Hassisen, joka tuuraa Heikkiä tämän vuoden Kauneimmissa Joululauluissa.

Saimme myös uuden jäsenen, Anssi Halmesvirran, joka syksyllä piti klubissamme esitelmän Onko historialla väliä.

Kirkko kauneimmillaan

11.12.2014 Taulumäen kirkko pullisteli laulavaa ja musiikkia kuuntelevaa yleisöä.

7.1.2015 prof. Marja-Leena Laakso piti hienon esityksen "Miten tukea lapsen onnellisuutta kasvatuksen keinoin"

Esityksesä oli vinkkejä ja tietoa myös vähän vanhemmillekin henkilöille.

Mitä on onnellisuus? Myönteisiä tunteita, elämäntyytyväisyyttä, psykologista hyvän elämän kokemusta.

Onnellisuuteen päästään parhaiten itseohjautuvuuden kautta, eli ihmisillä, ja lapsilla, on sisäinen alttius kehittyä, olla aktiivinen ja kokea eheyttä. Lapsilla on sisäinen motivaatio tutkia ympäristöä, olla utelias, ja tehdä asioita, jotka ovat haasteellisia ja tuottavat tyydytystä.

Tarvitaan lapsen autonomiaa tukeva kasvatustyyli, mutta silti selkeät säännöt jotka välitetään empaattisesti ja perustellen.

Esityksen diat ovat katsottavissa jäsensivuillamme klikkaamalla tästä.

 

Ilkka Halinen
Past-presidenttimme Pirkko ja vaihto-oppilaamme Andrea kuuntelemassa Ilkan esitystä.

14.1.2015 kuulimme Ilkka Halisen ajatuksia Jyväskylän arkkitehtuurista.

Näimme myös kuvia Jyväskylän eri alueilta ja eri arkkitehtien töiden tuloksista.

Ilkkahan on jäänyt eläkkeelle kaupungin arkkitehdin toimesta viime vuoden lopulla.

Jyväskylä on kehittynyt voimakkaasti myös keskustan osalta viimeisten 30 vuoden aikana ja Ilkan mielestä kaupunki ei ole koskaan valmis.

Tulevaisuuden näkymät jäivät odottamaan seuraavaa esityskertaa. 

Vaihto-oppilaamme Andrea Meksikosta oli kanssamme syömässä ja katselemassa-kuuntelemassa Ilkan esitystä.

 

Helena Rasku-Puttonen

21.1. JY:n vararehtori Helena Rasku-Puttonen: Jyväskylän yliopisto tänään

Esityksessä kävi ilmi, että Jyväskylän yliopistoon haetaan joka puolelta Suomea. Uudeltamaalta hakevien osuus on jopa lähes 20%, mikä selittyy pääasiassa siitä, että liikuntatieteellinen tiedekunta on ainoa maassamme.

OKM:n kanssa sovittuja valtakunnallisia tehtäviä ovat kiihdytinlaboratorio, koulutuksen ja ohjausalan osaamiskeskus, soveltavan kielentutkimuksen keskus, viittomakielen opetus ja tutkimus, koulutuksen taloustiede ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Yliopistossa yhdistyvät kasvatustieteiden, luonnontieteiden, humanistisyhteiskunnallisten tieteiden, liikuntatieteiden ja kauppatieteiden korkeatasoinen osaaminen monitieteiseksi kokonaisuudeksi.

Juuri valmistuneen strategian mukaan yliopisto panostaa jatkossa huippututkimukseen (aivotutkimuskeskus ja hiukkaskiihdytin/nanotutkimus), opettajankoulutukseen ja lasten hyvinvointiin, humanistisiin ja talous- ja yhteiskuntatieteisiin, liikuntaan ja hyvinvointiin sekä Seminaarinmäkeen ja kulttuurihistoriaan.

Esitys on jäsenien luettavissa Jäsensivuillamme klikkaamalla tästä.

28.1.2015 kuulimme Janne Mönkkösen luokite-esitelmän aiheesta ”Tapahtumaturvallisuus”

JAMK:ssa opetustehtävissä sekä JYP:n turvallisuuspäällikkönä toiminut Janne aloitti joulukuun alusta JJK:n toimitusjohtajana.

Saimme kuulla monipuolisen asiantuntevan esityksen. Mielenkiintoista oli kuulla, että vastuu urheilutapahtumissa (ja ilmeisesti muissakin) on tapahtuman järjestäjällä, vaikka olisi odotettavissa, että saattaa tulla järjestysongelmia ja poliisi olisi paikalla. Lähiaikoina järjestyksenvalvonta todennäköisesti ammattimaistuu. Tällä hetkellä järjestyksenvalvojaksi "pääsee", kun on vähintään 18 vuotias (ei yläikärajaa), tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi henkilöksi ja on suorittanut 32 tunnin mittaisen järjestyksenvalvojan perustutkinnon.

 

4.2. professoriliiton paikallisosaston puheenjohtaja Jari Veijalainen kertoi professoriliitosta.

Yliopisto on kaupunkimme suurimpia työnantajia ja klubissamme on useita professoreita-emeritusprofessoreita, joita esitrys luonnollisesti erityisesti kiinnosta.

Vaihto-oppilaamme Meksikosta, Andrea Islas Garcia, oli myös mukana kkouksessa ja kuunteli esitystä.

Vaihto-oppilaamme Andrea Islas Garcia kuuntelemassa esitystä Antero Halisen kanssa
Professori Jari Veijalainen
Sonja kertomassa Hradek Kralovesta

11.2. oli ohjelman muutos: jäsenemme Sonja Vectomov piti alustuksen kotikaupungistaan Hradec Kralovesta ja sen rotaryklubista.

Näimme ja kuulimme miltä kevätkesän retkikohteemme näyttää. Kaupungissa on noin 100 000 asukasta ja se on noin 100 km Prahasta itäänpäin. Sonjan esitys kaupungista tulee pian tähän liitteeksi.

Sonja näytti myös kuvia paikallisen klubin kokouksista, joissa hän on vieraillut pari kertaa. Yksi kokouksista oli viulunrakentajajäsenen kotona, jolloin myös vaimot olivat päässeet mukaan.

18.2. professori Pauli Rintala kertoi lasten eritysliikkumisen haasteista

Presidentin matkan ja varahenkilön sairastumisen vuoksi kokousta johti varahenkilön varahenkilö Heikki Rusko.

Erityisliikunta on sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn häiriön vuoksi on vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan, ja joiden liikunta vaatii soveltamista tai erityisosaamista.

Erityisliikunta käsitetäänkin nykyään soveltavana liikuntana, adapted physical activity.

Esimerkiksi vanhenevilla henkilöillä on usein joitakin toimintakyvyn muutoksia tai pieniä vammoja tai toimintakyvyn muutoksia, jotka edellyttävät liikunnan soveltamista heille soveltuvaksi.

Johannes Partanen
Jukka Hassinen

4.3.2015 Johannes Partanen: Tiimiakatemia GLOBAL

Tiimiakatemia -toiminta on laajentunut ympäri maailmaa ja sitä on viemässä klubiveljemme Johanneksen perustama Partus Oy.

Yhtiöstä oli myös Jukka Hassinen, Johanneksen entinen oppilas, kertomassa koulutustoiminnasta Afrikassa, jossa nuoret ovat ottaneet koulutuksen innokkaasti ja aktiivisesti vastaan.

Suomessa lähes puolet opiskelijoista ovat perustaneet oman yrityksen kahden vuoden sisällä koulutuksen päättymisestä ja samanlaisia kokemuksia on jo muista maista.

Antti Niskanen

11.3.2015 KALEVALAN SUURI TAMMI

Suomen kulttuurirahaston Keski-Suomen rahaston uusi asiamies Antti Niskanen kertoi rahaston synnystä ja toiminnasta.

Suomen kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka jakaa apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta kulttuurielämän eri aloille "suomalaiskansallisen henkisen ja taloudellisen viljelyn vaalimiseksi ja kehittämiseksi".

Perustamiskirjakeräys vuonna 1938 tuotti yhteensä 2,7 miljoonaa silloista markkaa. Kaikkiaan 170000 suomalasita osallistui perustamiskirjakeräykseen vähintää 10 markalla vuonna 1938 ja lisäksi 18000 henkilöä osallistui erilliseen lahjakirjakeräykseen 1937-38.

Keräyslistat on skannattu ja voit käydä katsomassa, ovatko sinun isovanhempasi tai muut sukulaiset lahjoittaneet rahaa. Antti oli löytänyt listoilta isoisänsä äidin ja minä löysin sieltä isoisäni ja kaksi tätiäni ja luultavasti myös siskoni, jonka nimen perään oli laitettu "pikkutyttö". Nimihakuun pääset tästä: http://www.skr.fi/fi/perustamisker%C3%A4ys

Keski-Suomen rahasto perustettiin 1958 ja vuonna 2015 se tukee keskisuomalaista tiedettä ja taidetta 487000 eurolla.

 

MS Word -tiedostoRCL Ohjelmaluonnos 2015 - 2016_3.docx (99 kB)
Ohjelmaluonnos kaudelle 2015-16.
Takkailtaan osallistui niukka joukko klubilaisia, mutta he olivat sitäkin aktiivisempia
Nykyinen ja tuleva presidentti, Hannakaisan takana "kakluuni" lainausmerkeissä.

25.3.2015 Takkailta yliopistolla

Takkailta oli Fennicum-rakennuksessa, salissa 205. Rakennuksen vanha nimi oli Kilistiikka.

Tuleva presidentti Hannakaisa Isomäki kävi läpi alustavan suunnitelman, johon ehdotettiin useita muutoksia ja vaihtoehtoja. Alustava ohjelmaluonnos on liitteenä heti tämän teksti- ja kuvatiedoston alapuolella ja pääset lukemaan klikkaamalla tiedoston nimeä.

Jos haluat ehdottaa muutoksia, niin lähetä muutosehdotukset sähköpostitse Hannakaisalle osoitteella: hannakaisa.isomaki@jyu.fi .

 

 

Andrea ja nuorisovaihtovastaavamme Tytti
Markku Lonkila
Vaihto-oppilaamme Andrea Meksikosta

8.4.2015 kuulimme todella mielenkiintoisen esitelmän SOSIAALINEN MEDIA JA VENÄJÄN OPPOSITION PROTESTIT 2011-2012

Sosiologian professori Markku Lonkilan mukaan sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt hyvin voimakkaasti 2000-luvulla. Venäjällä on omia sosiaalisen median sovellutuksiaan, joilla on ollut merkittävä rooli tiedonvälityksessä. Mm Runet on internet-järjestelmä, jossa viikottain käy noin puolet venäläisistä, VKontakte on venäläinen versio Facebookista ja Yandex vastaa Googlea. Netti oli vapaa/puolivapaa vuoteen 2011 saakka. Vuoden 2011 laajat mielenosoituksen Moskovan keskustassa keräsivät 50-100000 osallistujaa paikalle, ja sen sai aikaan vaalivilppi ja "tuolien vaihto" Putinin ja Medvedevin kesken. Nämä raivostuttivat netin kautta niistä tietoa saaneet ja johtivat mielenosoitukseen. Vuoden 2011 jälkeen keskushallinto alkoi rajoittamaan netttivapautta ja nykyään kaikki tiedonkulku kyetään rekisteröimään hallinnossa. Nykyään tietyt aiheet ovat kiellettyjä netissä.

Klubikokouksessa oli mukana myös vaihto-oppilaamme Andrea.

 

Jaakko Pehkonen
Kustannuskilpailukyky, vrt Saksa ja Suomi

15.4.2015 kuulimme jälleen hyvin mielenkiintoisen esitelmän, kun professori Jaakko Pehkonen kertoi meille Kansantalouden näkymistä

Tilasto- ym tietoihin perustuen hän osoitti selvästi, että vuodesta 2007 vuoteen 2014 Suomen vienti on pienentynyt 15%-yksikköä samalla kun vientimarkkinoiden koko on vastaavasti kasvanut 15%, eli takkiin on tullut 30%.

Suurimpia syitä tähän on kilpailukyvyn heikkeneminen, esimerkiksi kun Saksan kustannuskilpailukykyindeksi on noussut vuodesta 1999 vuoteen 2013 noin 10%, on Suomen kustannuskilpailukykyindeksi kasvanut 25%. Syy ei ole pelkästään palkkojen nousu.

Elvyttävä finanssipolitiikka loppui liian lyhyeen, kannusteet ovat kateissa, sillä veroasteet ovat kasvanet, ja julkiset menot menevät lisääntyvässä määrin kulutukseen, ei investointeihin. Vuodesta 2009 vuoteen 2014 bruttoveriaste on noussut noin 41%:sta 45%:iin.

Vaikka sääntelyä olisi pitänyt vähentää, on asetuksia ja sitä myötä sääntelyä tullut liukuhihnalta lisää.

On puhuttu myös siitä, että rahoitusta eli olisi saatu investointeihin, mutta verrattuna euroalueeseen Suomessa pankit ovat myöntäneet rahoitusta pk-yrityksille suhteellisesti enemmän.

29.4. Esa Kannisto piti esityksen miten kaupunki menestyy?

Esimerkkikaupunkeina olivat Brainport-Eindhoven ja Energyland-Vaasa. Tunnusomaista kummassakin paikassa on ollut vahva yhteistyö kaikkien alueen toimijoiden kesken. Vaasassa Wärtsilän ja Strömberg/ABB:n vaikutuksesta muodostui energiaklusteri-kärki ja yliopistolle tuli energia kärkialueeksi 2010 luvulla.

6.5. Päivi Häkkinen kertoi miten IT auttaa oppimista?

 

13.5. Mirja Tarnanen tarkasteli Suomen kieltä kansainvälistyvässä maailmassa?

Suomen kieli voi olla äidinkieli, virallinen kieli, toinen kieli, valtakieli, vähemmistökieli ja vieras kieli.

Suomen kieltä opetetaan noin 100 yliopistossa 30 maassa ympäri maailmaa.

Noin 135 Suomi-koulussa opetetaan suomea äidinkielenään tai vieraana tai toisena kielenä puhuville lapsille.

 

Esa Kannisto
Eriikka Kalliokoski
Andrea ja Eriikka

20.5.2015 kuulimme Lahti-Vesijärven klubin presidentin Eriikka Kalliokosken esityksen ShelterBoxista.

Kokous pidettiin Kansleri 2-kokoustilassa, jossa kokouksen päätteeksi saimme myös käytännössä nähdä, mitä Shelterbox sisältää. Klubimmehan kustansi ensimmäisen Shelterboxin Haitin tuhoalueelle 2011. Nyt tarvetta on mm. Nepalissa. Klubin jäsenet voivat lahjoittaa itselleen sopivan summan Suomen Shelterbox tuki ry:n keräystilille FI53 5612 1120 4127 93. 

Shelterboxin on perustanut englantilainen rotari Tom Henderson ja Shelterboxien toimittamiseen on rahoitus saatu enimmäkseen rotareilta. Nepaliin on tähän mennessä lahjoitettu 53 Shelterboxia.

Lue lisää osoitteessa www.shelterbox.org ja/tai www.shelterboxtuki.fi

Vaihto-oppilaamme Andrea oli myös mukana klubikokouksessa.

 

Tytti sai arpajaisvoiton
AG Pekka Tähtinen, tuleva kuvernööri
Riitta Mäkinen
Kehityskelpoisen puheenjohtajan muistilista

10.6.2015 Riitta Mäkinen piti hyvän esityksen Poliittisesta johtajuudesta!

Kokouksen aluksi arpajaisissa voittona oli kirja SOTASAVOTTA - Metsänhoitajan talvi- ja jatkosodassa. Yksi kirjan kirjoittajista on klubimme jäsen Pekka-Juhani Kuitto. Ristivitosella kirjan sai Tytti Solankallio-Vahteri.

AG Pekka Tähtinen kertoi myös viimeisiä Rotary-kjuulumisia mm. Youth Exchange -ohjelmasta.

Riitta käsitteli monipuolisesti poliittista johtajuutta. Kuntalain mukaan pakollisia toimielimiä ovat ainoastaan valtuusto, kunnanhallitus, tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta. Näiden lisäksi valtuusto asettaa usein lautakuntoa ja johtokuntia. Perinteinen kuntajohtajamalli perustuu dualistiseen johtamisjärjestelmään, jonka mukaan johtamistehtävät jakautuvat luottamushenkilöille ja ammattijohtajille/virkamiehille. Nykyaikaan liittyvä jatkuva muutos korostaa strategisen johtajuuden merkitystä. Jyväskylässlin on parhaillaan meneillään lukuisia uudistamis- ja ohjelmahankkeita, ja erilaisia strategioita on kymmeniä, eikä kokonaisuutta ole helppo hallita.

Riitta esitti lopuksi kehityskelpoisen puheenjohtajan muistilistan, joka on liitteenä.

Kausi päättyi risteilyyn SUOMI-laivalla 24.6.2015

Jussi Välimaa luovutti käädyt uudelle presidentille Hannakaisa Isomäelle.

Tähän tulee kuvia risteilyltä, kunhan ylläpitäjä saa niitä.

Rotarivuoden teema 2014-15 on

ROTARY NÄKYVÄKSI

Kauden 2014-15 ohjelma:

6.8. Kari Itkonen, miltä rotarius näyttää kuvernöörin näkökulmasta

15. 8. IC, Muuramen Rk, Riihivuoren kesäteatteri: ”Mitä sais olla?” klo 17.00 (avec)

20.8. Emma Anttila, luokite-esitelmä

27.8. Esa Santala, miten kaikki sai alkunsa Jyväskylä-Laajavuoren klubissa

 

3.9. Risto Koivukoski, luokite-esitelmä. 

10.9. Opiskelijavieraan esitelmä

17.9. Anssi Halmesvirta, Miksi historialla on väliä?

24.9. Mitä rotariarvot tarkoittavat omassa elämässä?

 

1.10. Jouni Välijärvi, PISA ja Suomi?

8.10. Vuosikokous  

15.10. Päivi Tynjälä, miten työssä opitaan?

22.10. Mia Suominen, Puhdasta vettä?

29.10. Raija Hämäläinen, ammatillisen osaamisen tulevaisuuden haasteita

 

5.11. Vaalikokous

12.11. Kuvernöörin vierailu  

19.11. Janne Vilkuna, Museot Suomessa?

26.11. Taina Saarinen, Kieli ja yhteiskunta

 

3.12. Eila Tiainen, millainen eduskunta on työpaikkana?

11.12. IC, Kauneimmat joululaulut, Taulumäen kirkko (avec).

17.12. Joululounas (avec)

 

2015:

7.1. Marja-Leena Laakso, lapsen kehitys,

14.1. Ilkka Halinen, Jyväskylä arkkitehdin näkökulmasta

21.1. Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto tänään

28.1. Janne Mönkkönen, luokite-esitelmä,

 

3.2. Jari Veijalainen, Mitä professoriliitto tekee?

11.2. Mauno Sievänen: SYK yliopistojen kampusten uudistajana

18.2. Pauli Rintala, lasten eritysliikkumisen haasteita 

25.2. Matti Leino, fysiikan perusteet

 

4.3. Johannes Partanen: tiimiakatemiasta

11.3. Antti Niskanen, luokite-esitelmä: Taitelijasta kehittäjäksi – taiteelliset interventiot työelämään

18.3. Uuden presidentin suunnittelukokous

26.3. Takkailta

 

1.4. Pääsiäislounas (avec)

8.4. Markku Lonkila, verkostot ja yhteiskunta

15.4. Jaakko Pehkonen, kansantalouden näkymiä

22.4. Tiina Nyyssönen, luokite-esitelmä

29.4. Sami Kalaja, nuorten liikkuminen

 

6.5. Päivi Häkkinen, Miten IT auttaa oppimista?  

13.5. Mirja Tarnanen, Suomen kieli kansainvälistyvässä maailmassa?

20.5. Markku Savolainen, luokite-esitelmä 

27.5. Ulla Lehtinen: Klubitalotoiminnasta

 

3.6. Riitta Mäkinen, luokite-esitelmä

10.6. Veneretki Mämminiemeen (avec)

17.6. Käätyjen vaihto (avec)

 

Loppukaudelle tuli seuraavia ohjelmamuutoksia:

29.4. Esa Kannisto, Miten kaupunki menestyy?

20.5. Timo Komonen, Shelter boxin esittely

30.5.-2.6. Retki Tsekin tasavaltaan

3.6. ei esitelmää

10.6. Riitta Mäkinen, luokite-esitelmä

17.6. ei esitelmää

24.6. Käätyjen vaihto (avec) risteilyllä