Kausi 2015-16

Hannakaisa Isomäki luovutti presidentin tehtävät ja käädyt kauden 2016-17 presidentille Asta Wahlgrenille

Käätyjen vaihto 15.6.2016

Käätyjen vaihto tapahtui SUOMI-laivalla risteilyllä. Aluksi Jorma Paananen kertoi lisää Etelä Korean Soulissa pidetystä Rotary Conventionista, jossa mukana oli 47000 rotaria.

Sen jälkeen Hannakaisa Isomäki luovutti presidentin käädyt kauden 2016-17 presidentille Asta Wahlgrenille. Asta kiitti Hannakaisaa hienosta vuodesta ja sen ohjelmasta ja hahmotteli tulevaa kautta. Kuohuviinimaljoja maisteltiin ja seurusteltiin.

Monipuolinen päivällinen Suomi-laivalla maistui ja juttu luisti hienossa säässä!

 

Olivia Ollikainen klubimme viiri kädessään, 1.sihteeri Petri Kilpinen, nuorisovaihtoasiamies Tytti Solankallio-Vahteri ja klubimme presidentti Hanna-Kaisa Isomäki.
Marja-Liisa Järvinen kertoi sote-uudistuksesta juristin näkökulmasta.

8.6.2016 Klubimme jäsen, piirisihteeri Jorma Paananen kertoi Soulin Rotary Conventionista, klubimme vaihtoon lähtijä Olivia Ollikainen kävi tervehtimässä klubia ja varatuomari Marja-Liisa Järvinen piti luokite-esitelmän SOTE-uudistukseen liittyen

Jorma Paananen osallistui Rotaryn Soulin maailmankongressiin. Osallistujia oli kaikkiaan 47 000. Keskeisimmät teemat kongressissa olivat vähäosaisten auttaminen ja orjuuden poistaminen. Avajaisissa puhuivat YK:n pääsihteeri, joka kiitti erityisesti Rotaryn poliokampanjaa upeasta tuloksesta, ja Sri Lankan pääministeri. Rotareiden varainkeruuta ja miljoonakampanjan tärkeyttä korostettiin. Kongressissa syntyi hyviä kontakteja, kokonaisuudessaan mielenkiintoinen ja kokemisen arvoinen matka.

Keuruulainen Olivia Ollikainen lähtee rotaryvaihtoon Kanadaan Quebeciin 22.8.2016. Olivia suhtautuu lähtöön iloisena ja innokkaana ja odottaa edessä olevan hieno ja elämyksellinen vuosi. Olivia sai mukaansa myös Laajavuoren klubin viirin luovutettavaksi kohdeklubille.

Luokite-esitelmä: "Valinnanvapaus ja monikanavarahoituksen yksinkertaistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa". Kilpailuoikeudellisia huomioita.

Marja-Liisa Järvinen esitteli aluksi lyhyesti asianajotoimisto Krogeruksen toimintaa. Krogerus sijaitsee Helsingissä, lisäksi alueelliset toimistot ovat Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Turussa. Krogerus on maamme 3. suurin asianajotoimisto. Jyväskylän toimistossa on neljä juristia ja kaksi muuta työntekijää. Asiakaskuntaan kuuluvat mm. TOP 100 yritykset, monikansalliset yritykset, Suomen valtio, kunnat ja muut viranomaiset, kansainväliset asianajotoimistot. Toimiston palveluvalikoimaan sisältyvät esimerkiksi kaupalliset sopimukset, T&K-yhteistyö, yritysjärjestelyt, pääomamarkkinat ja rahoitus.

Saimme hyvän, tiivistetyn katsauksen siitä, minkälaisista osioista sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädäntö koostuu. Hallituksen linjaukset sote-uudistuksen sisällössä ovat: julkisten sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy itsehallintoalueille eli maakunnille; sote-palvelut yhdistetään asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi, rahoitusta yksinkertaistetaan ja ihmisten valinnanvapautta palveluihin liittyen lisätään. Maakunnan tulee erottaa palveluiden tuotanto ja järjestäminen eri oikeushenkilömuotoisiin organisaatioihin, jolloin toteuttaminen voi tapahtua yhtiömuotoa hyödyntäen. Yksityinen ja kolmas sektori vastaavat tietyistä palvelutuotannon vähimmäismääristä.

Valinnanvapauden piiriin kuuluvien palveluiden rahoittamisesta ja rahavirrasta on selvitysryhmä esittänyt useita erilaisia korvausperiaatteita. Selvitysryhmä on arvioinut myös mahdollisia haasteita, joita ovat mm. omistajien suosiminen asiakkaan ohjauksessa, kilpailun puutteesta johtuva korvauskustannusten nousu, markkinoiden monopolisoituminen.

Marja-Liisan esityksen jälkeen virisi vilkas keskustelu sote-uudistuksen rahoituksesta sekä vaikutuksesta kuntien budjettiin ja tehtäväkenttään. Pohdintaa herätti myös sote-palvelujen tuottajan, järjestäjän ja omistajan suhde sekä sekin, että tuleeko uudistuksesta todellista säästöä. Hyvänä nähtiin asiakkaan/potilaan liittäminen hallintomalleihin ja -häkkyröihin. 

 

 

 

1.6.2016 FT Leena Hiltunen Jyväskylän yliopiston Koulutuksenteknologiasta kertoi ohjelmoinnista perusopetuksessa ja algoritmisesta ajattelusta

Leena Hiltunen esitteli meille ohjelmoinnin osuutta perusopetuksen opetussuunnitelman uusissa perusteissa, algoritmista ajattelua sekä ohjelmoinnin opetusta eri vuosiluokilla ja eri oppiaineissa. Algoritmiselle ajattelulle ei ole vielä vakiintunutta suomenkielistä termiä, mutta englanniksi termi on computational thinking. Algoritminen ajattelu jaotellaan neljään vaiheeseen: ongelman purkaminen osiin, kaavojen eli säännöllisesti toistuvien toimintamallien tunnistaminen, algoritmien eli toimintaohjeiden luominen sekä ratkaisun yleistäminen ja automatisointi. Käytännön esimerkkeinä algoritmisesta ajattelusta Leena Hiltunen mainitsi ruokareseptit, matemaattiset kaavat, suunnistamisen, väriopin, sävelasteikot, voimisteluohjelmat jne. Vuosiluokilla 1-2 harjaannutaan laatimaan vaiheittaisia toimintaohjeita, vuosiluokilla 3-6 perehdytään mm. robotiikkaan ja automaatioon ja vuosiluokilla 7-9 opetellaan soveltamista oikeisiin ongelmiin ja yksinkertaista ohjelmointia. 

Leena Hiltunen kertoo algoritmeista uusissa opetussuunnitelmissa.
Helena Huovila esittelee Jyvälän toimintaa 25.5.2016

25.5.2016 Helena Huovila esitteli Setlementti Jyvälän toimintaa

Jyvälän toiminnot jakautuvat viiteen eri osioon, joita ovat Jyvälän kansalaisopisto, koululaisten iltapäivätoiminta, kansalaistoiminta, nuorisotoiminta sekä hanke- ja kehittämistoiminta.

Jyvälän kansalaisopisto on yksityinen opisto. Kausittain tarjolla on n. 150 kurssia eri aihealueilta, kuten esim. musiikki, liikunta, kädentaidot, keho ja mieli.

Jyvälän koululaisten jälkkärit toimivat kuuden Jyväskylän koulun yhteydessä. Päivään sisältyy mm. pelejä, leikkejä, läksyjen tekoa, lepoa ja ulkoilua.

Kansalaistoiminta tukee aktiivista kansalaisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia.

Jyvälän nuorisotoiminta tarjoaa harrasteryhmiä peruskouluikäisille.

Hanke- ja kehittämistoiminta sisältää tällä hetkellä kuusi hanketta: Oiva ja Ilona -toiminta (Ray) pääasiassa 12-28-vuotiaille lapsille ja nuorille, Nuoret perheet (Avi) ja Nuorena vanhemmaksi (Stiftelsen 7:nde mars fond) - hankkeet, Navigaattori-hanke (ESR) kehittää työllistämistä edistävää ohjausmallia nuorille, Jyvälän SUUNTA -hanke (ESR) kohderyhmänään työhön suuntaavat perheelliset nuoret ja Mummola-hanke (Anneli ja Sakari Sohlbergin säätiö) keskittyy lasten hyvinvointia tukevaan kansalaistoimintaan.

Jyvälän ja Jyväskylän kaupungin yhteinen tavoite on vahvistaa alueensa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, ehkäistä ongelmia sekä auttaa ja tukea ongelmia kohdanneita ihmisiä. Lisätietoja www.jyvala.fi

Hannakaisa johtaa, Tiina ja Sonja seuraavat
Tälle rastille Tiina suunnisti, ja seuraavalle lähdettiin Sonjan johdolla

19.5.2016 kuusi klubilaista tutustui suunnistukseen.

Mukana olivat Hannakaisa Isomäki, Marketta Mäkinen, Tiina Nyyssönen, Sonja Vectomov, Antero Halinen ja Seppo Virkkala. C-rata suunnistettiin läpi kahdessa ryhmässä Timo Jäntin ja Heikki Ruskon opastuksella. Ohessa Heikin ryhmä etenemässä rastille 4, joka sitten löytyikin, samoin kuin rasti 5 toisessa kuvassa.

Marketta, Antero ja Seppo selvittivät 3,0 km radan 1h50min ja Hannakaisa, Sonja ja Tiina 2h7min. Jälkimmäiset aikoivat lähteä ensi viikolla toisen kerran suunnistamaan, oli niin mukavaa!

Joona Heino LeaDroidista

18.5.2016 Joona Heino tekoälyfirma LeaDroid'sta kertoi tekoälyn valjastamisesta erilaisiin tehtäviin

Saimme aluksi lyhyen katsauksen tekoälyn pitkään historiaan. Tekoälyn juuret ovat idullaan jo antiikin filosofiassa (Platon, Aristoteles, Herakleitos). Alan Turing esitti vuonna 1950 kysymyksen, voiko kone ajatella. Tieteenalan katsotaan syntyneen 1956. Merkkipaaluina pidetään 2000-luvulla tilanteita, joissa kone on voittanut muutamien pelien hallitsevan maailmanmestarin. Itse ajavat autotkin ovat jo todellisuutta. Tekoälylle on erittäin vaikeata käsitellä visuaalista maailmaa ja puhuttua kieltä, mutta siinäkin ollaan nyt murrosvaiheessa. Tekoälyn sovelluksia ja käyttökohteita ovat muun muassa kokemusten räätälöinti, diagnostiikka, liiketoiminnan päätöksenteko (johto, myynti, markkinointi, valmistus), assistentit, itse itseään kirjoittavat ohjelmat. Tulevaisuudessa tekoälyn läsnäolo ei näy, ennustettavuus paranee, tuotteiden suunnittelu tapahtuu tavoitteiden perusteella, asiat kirjataan keskustelevammiksi. 

LeaDroid kertoo yritykselle, kuka vierailee sen verkkosivustolla ja lähettää yritykselle liidejä joka päivä. Palvelu helpottaa B2B-liiketoimintaa tekevän yrityksen asiakashankintaa.

Raili Savolainen perehdyttää sijoitustoiminnan saloihin 11.5.2016

11.5.2016 Jäsenemme sijoitusjohtaja Raili Savolainen piti luokite-esitelmän otsikolla Teknologia ja varainhoito

Aluksi Raili kertoi pitkästä pankkiurastaan, joka alkoi Kansallis-Osake-Pankista, sen jälkeen hän työskenteli PYP:ssä, sitten Meritassa ja nyt Nordeassa. Raili oli kehittämässä Herttoniemen Meritan mallikonttoria, jossa otettiin käyttöön uusia asiakaspalvelumuotoja, mm. laina- ja yritysneuvotteluiden eriyttäminen tavallisesta kassaliikenteestä. Raili Savolainen toimii nykyään Nordean Järvi-Suomen Private Bankin sijoitusjohtajana.

Saimme laajan ja monipuolisen esityksen Nordean PB:n palveluista, sijoitusasioista sekä Euroopan ja maailman rahamarkkinoista. Private Banking -palveluja tarjotaan yksityishenkilöille, yrityksille, säätiöille ja yhdistyksille, kun sijoitettava varallisuus ylittää 250 000 euroa. Sijoitusneuvonta perustuu räätälöityyn sjijoitusneuvontaan. Sijoitussalkun voi rakentaa osittain tai kokonaan täyden valtakirjan tuotteilla, käyttää konsultatiivista neuvontaa tai hyödyntää itsenäisen sijoittajan pelveluita. Nordean PB:n sijoitusprofiili muodostuu viidestä eri mahdollisuudesta: varovaisesta sijoitusprofiilista erittäin tuottohakuiseen profiiliin. Tällä hetkellä Eurooppa näyttää jatkavan osakesuosikkina. 

4.5.2016 jäsenemme Eeva Kallio piti luokite-esityksen aiheena Taiji-treeni

Taiji on vanha kiinalainen Chi Kung -taistelulaji. Eeva kertoi tutkimuksista, joiden mukaan Taiji vahvistaa harjoittajaansa niin fyysisesti kuin henkisestikin. Taiji perustuu Jin ja Jang -filosofialle, tyhjän ja täyden, feminiisen ja maskuliinisen, valon ja pimeyden vuorottelulle. Taiji vahvistaa erityisesti reisilihaksia, lisää vartalon joustavuutta, nostaa keuhkojen kapasiteettia, parantaa unen laatua, vähentää stressiä ja pelkotiloja ja kirkastaa mielen.

Saimme Eevan opastuksella Taijin lyhyen oppimäärän kokouksemme aikana. Innokkaina jäsenemme toteuttivat joitakin Taijin perusliikkeitä, jotka nekin jo tuntuivat reisilihaksissa. Eeva näytti myös 24:n erilaisen liikkeen kokonaisuuden, jota meidän ei onneksemme tarvinnut kuitenkaan opetella. Kaunis ja vaikea laji. Lisätietoa Taijista www.taiji.de ja https://sites.google.com > site > taijijigotai

 

Eeva Kallio ohjaa Taiji-treeniämme 4.5.2016
Professori Martti Lehto esitelmöi

27.4.2016 Professori, ST, eversti evp. Martti Lehto esitelmöi aiheesta Kyberturvallisuus digitalisoituvassa yhteiskunnassa

 

Professori Martti Lehto osoitti monin toteutunein esimerkein digitalisoituvan nyky-yhteiskunnan haavoittuvuuden kyberuhkien suhteen. Kyberuhkien maaleina ovat kaikki digitalisoidut kohteet, kuten esim. aseteollisuus, puolustushallinto, asevoimat, poliittisen hallinnon eri organisaatiot, toiminnot ja infrastruktuuri, liike-elämä ja kansalaiset. Autonomiset järjestelmät ja robotiikka lisäävät kyberhyökkääjien mahdollisuuksia saada järjestelmiä valvontaan ja hallintaan. Kybermaailma on muuttunut dramaattisesti alle 20 vuodessa. Vuonna 1998 maailman väestöstä 3,6% käytti internetiä. Nyt käyttäjiä on noin 3,3 miljardia eli 46,4% maailman väestöstä. Facebookin käyttäjien määrä on lisääntynyt hieman yli 10 vuodessa 2,4 miljoonasta 1,5 miljardiin. Matkapuhelinten käyttäjiä on maailmassa yli 4,6 miljardia. Nämä kaikki ovat perinteisiä alustoja hyökkäyksille.

Kyberuhkamalli jaetaan viiteen lohkoon: kybersodankäynti, kyberterrorismi, kybervakoilu, kyberrikollisuus ja kybervandalismi. Haittaohjelmatuotannon kasvu on suorastaan räjähtänyt kolmessa-neljässä vuodessa. Haittaohjelmat ja kyberhyökkäykset voivat kohdistua kriittiseen infrastruktuuriin, mikä lamauttaisi yhteiskunnan täysin, kuten energian- ja ruoantuotannon, terveyspalvelut, raha- ja pankkipalvelut, informaatioteknologian, ydinvoimalat, kuljetukset maalla, merellä ja ilmassa, vesi- ja jätevesihuollon, puolustuksen ja puolustusteollisuuden jne. Kybertoimijoita voivat olla mm. yksittäiset henkilöt, järjestäytyneet hakkeriryhmät ja rikollisorganisaatiot sekä valtiolliset toimijat.

Kyberturvallisuutta edistetään sääntelyllä, toimintaohjeilla ja määräyksillä. Yhteisöllisyys, eettiset arvot ja yhteinen toimintapolitiikka on tärkeää, kuten myös erityisesti riskien hallinta, suojausteknologiat ja suorituskyvyt. Martti Lehdon hauskasti ja huumorilla pidetty esitys ei kuitenkaan päästänyt meitä kuulijoita tuudittautumaan turvallisuuden tunteeseen. Esitys päättyi toteamukseen: "Kyberhyökkäys pääsee aina läpi." Martti Lehdon esitys löytyy jäsenhuoneemme sivustolta Pidettyjä esitelmiä.

 

Mirja Immonen kertoo itsestään.

27.4.2016 Uusi jäsenemme Mirja immonen esittäytyi

 

Mirja Immonen kertoi perheestään, koulutuksestaan ja työstään. Mirja Immonen valmistui ensin fysioterapeutiksi ja jatkoi opintoja sen jälkeen terveystieteiden lisensiaatiksi. Hän on tällä hetkellä JAMKin kuntoutus- ja sosiaalialan koulutuspäällikkö. Harrastuksena on kuntoilu ja liikunta eri muodoissaan. Perheeseen kuuluvat aviomies ja kaksi lasta. 

 

Jorma Paananen
Tiina Nyyssönen esittelee käsityöprosessin teoriaa
Tiina Nyyssösen tekemä tilkkutyö

20.4.2016 Piirisihteeri Jorma Paananen kertoi Laukaan piirikokouksen terveiset

Merkittävin päätös piirikokouksessa oli piirimme osallistuminen SUOMI 100 - TRF 100 -juhlavuoden kunniaksi tehtävään 1.000.000 USD keräykseen omalle säätiöllemme. Keräysaika on 1.7.2016-30.6.2017. Miljoona dollaria kerätään seuraavasti: 300.000 > jokainen suomalainen rotari lahjoittaa 30 euroa vuosirahastoomme tai Polio-rahastoomme, 300.000 > jokainen klubi toteuttaa ainakin yhden varainkeräysprojektin, 400.000 > haemme toimintamme tukemisesta kiinnostuneita yrityksiä mukaan auttamaan. Rahat toimitetaan klubin piirin kautta, joten keräykselle ei perusteta omaa tiliä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.4.2016 Jäsenemme Tiina Nyyssösen luokite-esitelmä

Tiina Nyyssönen kertoi ensin omasta taustastaan lapsuudenkodista Pieksämäen Jäppilän kylän maitotilalta opintielle Hämeenlinnaan Wetterhoffin käsi- jataideteollisuusoppilaitokseen, mistä hän valmistui koulutussuunnittelijaksi ja on opettanut muun muassa tuotesuunnittelua. Hämeenlinnasta hän siirtyi toiseen ammattiinsa eli Jyväskylän Ammatilliseen opettajakorkeakouluun opettajien opettajaksi. Nykyisin Tiina toimii hallinnollisissa tehtävissä OKL:n amanuenssina Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksen palvelukeskuksessa.

Tiina Nyyssönen on tutkinut käsityöllistä prosessia myös teoreettisesti eli mitä tapahtuu siinä prosessissa, kun tehdään käsitöitä. Aineiston keruun, analyysin ja tulkinnan jälkeen Tiina on päätynyt vahvasti ajatukseen, että keskiössä on käsityöprosessi eikä niinkään tuote, produkti. Teoriaa Tiina on tutkinut myös oman käsitöiden tekemisensä kautta ka käsityöt ovat hänelle sekä työtä että mieluinen harrastus.

Tommi Lahtonen esittelee suunnistustekniologiaa

13.4.2016 Tommi Lahtonen esitteli suunnistusteknologiaa

Saimme perehtyä suunnistuksen saloihin Tommi Lahtosen nykyteknologian esittelyn myötä. Tommilla oli mukanaan myös joitakin laitteita. Koko suunnistusprosessiin on kehitetty teknologiaa reittien suunnittelua varten, itse suunnistukseen (kompassit, lamput, kartat), seurantaan, analyyseihin ja jälkipeleihin asti. Laji on myös muuttunut välineiden myötä. Leimaus on sähköistä, verkossa voi seurata kärkijoukon etenemistä livenä, on olemassa 2DRerun ja 3DRerun analyysipalvelut ja gps-seuranta. Maanmittauslaitoksen pohjamateriaaliin on tehty karttapullautin, joka on suomalainen ohjelma. Suunnistusta voi kokeilla myös suunnistussimulaattoripelillä.

Ilkka Pölönen esitelmöi.

6.4.2016 FT Ilkka Pölönen: Spektrikuvantaminen tutkimuksen apuna.

FT Ilkka Pölönen Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan laitokselta, Agoran ICT-foorumista kertoi meille spketrikuvantamisen ihmeistä. Laitoksen spektrikuvantamisen laboratorio on perustettu vuonna 2010. Tutkimuskäytössä on kahdentyyppisiä spektrikameroita: skannaavia ja filtteroivia. Oulussa on kaksi firmaa, jotka valmistavat kameroita.

Spektrikuvantamisen taustahistoria perustuu Sir Isaac Newtonin keksintöön, että valkoinen valo voidaan hajoittaa värikomponenttiensa spektriksi. Tietotekniikan laitoksen spektrikuvantaminen sisältää perus- ja soveltavaa tutkimusta, mallintamista, laskentaa ja algoritmien kehittämistä. Spketrilaboratorion käynnissä olevia sekä valmistelussa ja kiinnostuksen kohteena olevia tutkimusaiheita ovat mm. materiaalianalyysit, metsien ja järvien kaukoanalyysit, lääketieteessä mm. ihosyöpä, solumallit, biologiassa sinilevien tunnistaminen, tyurvallisuuden alueella mm. taistelukaasujen tunnistaminen, taiteen tutkimuksessa taideteosten aitouden tunnistaminen. Ilkka esitteli esimerkkinä selvityksen taideteoksen aitoudesta. Siinä jyväskyläläinen Recenart-hankkeessa selvitettiin hyperspektrikameran avulla ranskalaisen impressionistin Claude Monet'n maalauksen Heinäsuova ilta-auringossa aitouden. Kameran avulla maalauksen oikeasta alareunasta paljastui maalikerrosten alta signeeraus: Claude Monet 91. 

Ilkka Halinen esittelee Jyväskylän musiikkisalisuunnitelmaa

23.3.2016 Klubimme jäsen Ilkka Halinen esitteli suunnitelmaa Jyväskylän musiikkisalista ja Paviljongin laajennuksesta

Jyväskylän musiikkisali ja Paviljongin laajennus muodostavat kokonaisuuden, mitä korostaa molempien tilojen liitttäminen yhtenäisen julkisivuvaipan sisään. Musiikkisali vahvistaa Keski-Suomen maakunnan identiteettiä, Jyväskylän vetovoimaa ja kilpailuasemaa, ydinkeskustan elävyyttä, elinkeinoelämää ja kaupunkikuvaa, sekä Jyväskylän Paviljongin tunnettavuutta, kansainvälistä merkittävyyttä ja toimintamahdollisuuksia. Rakennukseen tulee kaikkiaan 7 kerrosta teknisine ja muine tukitiloineen. Puun käyttö on huomattavan suurta sisääntuloaulassa ja salissa. Salissa on n. 1100 istumapaikkaa, jolloin se on samaa kokoluokkaa kuin Lahden, Kuopion ja Turun musiikkisalit. Hankkeen kokonaisustannusarvio on 52 Meur, josta musiikkisalin osuus n. 35 Meur. Hankkeen rahoituspohjan tulee olla laaja, elinkeinoelämä myös mukaan. 

Hankesuunnitelma on esitelty Jyväskylän kaupunginvaltuustolle 7.3.2016. Poliittinen tahtotila on hyvä. Hankesuunnitelma löytyy osoitteesta http://jyvaskyla.netpaper.fi/2847

 

 

Pekka Vepsäläinen

9.3. FM Pekka Vepsäläinen Jykes Oy:stä kertoi KYBERTURVALLISUUDESTA

Kyberturvallisuudessa on kyse mm. laite-, tila- ja henkilöturvallisuudesta. se suojaa kyberrikollisuudelta, onnettomuuksilta ja vahingoilta. Sitä tarvitaan tietojärjestelmien toiminnassa, kaikessa viestinnässä ja erilaisissa toimintaprosesseissa.

Kyberturvallisuus on itse asiassa arjen pieniä asioita: ovatko salasanat "kunnossa", miten käy jos läppäri hajoaa tai kovalevy tuhoutuu (onko varmuuskopiointi kunnossa), miten käy jos netti on kaatunut (kriittisten asioiden varmistaminen) jne.

2.3.2016 Tana Oy:n asiakkuusprosesseista vastaava Mirja Yli-Erkkilä esitteli yhtiön toimintaa

TANA Oy on tunnettu kaatopaikkajyrien ja jätteenrepijöiden tuotannosta. Nykyisin TANA Oy:ssä panostetaan perinteisen konepajaliiketoiminnan lisäksi enenevissä määrin asiakaslähtöiseen palveluliiketoimintamalliin älykkään teknologian avulla. Tana on ulkoistanut kaatopaikkajyrien ja jätteenrepijöiden valmistuksen ja kokoonpanon ja keskittynyt tuotekehitykseen, tuotetukeen, markkinointiin, hankintatoimeen ja verkoston hallintaan. Tanassa tuotekehitykseen käytetään 20% resursseista.

Tanan missio on tarjota asiakkailleen kiinteän jätteen uusinta teknologiaa yhdistettynä älykkäisiin ohjaus- ja valvontajärjestelmiin. Yritys tavoittelee kasvua erityisesti kierrätys- ja bioenergialaitteiden osalta. Myynnistä vastaavat jälleenmyyjät miltei kaikilla maailman mantereilla. Tanan tuloksesta 90-95% tuleekin viennistä.

Jätejyrien päämarkkina-alue on Australia, Euroopassa yhtiön suurin markkina-alue on Iso-Britannia ja Benelux-maat.

Tanassa puhutaan jätehierarkiasta, mitä yhtiön mottokin hyvin kuvastaa eli From Waste to Value. Lisätietoja www.tana.fi

2.3.2016 klubimme ja Päijänne-klubin yhteinen nuorisovaihto-oppilas Montanna Glass Australiasta esittäytyi

Montanna Glass, 18-vuotias australialainen lukiolainen on kotoisin koillis-Australiasta Queenslandin osavaltiossa sijaitsevasta Cairnsin kaupungista Korallimeren rannalta. Osavaltion pääkaupunki on Brisbane. Cairns on suosittu turismikohde trooppisen luontonsa ja Ison valliriutan ansiosta. Kun meillä on kesä, on Australiassa talvi, jolloin lämpötila siellä on länsimaisille lomailijoille miellyttävä alle 30 astetta. Australiassa kesällä on sadekausi, jolloin on kuumaa ja kosteaa. Montanna näytti kuvia sademetsäretkistä, köysiradasta vuoristoon, sukellusretkistä vallisiutoille ja torinäkymän kotikaupungistaan. Montanna kertoi kokeneensa elämänsä aikana kolme trooppista hirmumyrskyä eli syklonia, jotka luokitellaan asteikolla 1-5. Montanna on kokenut kaksi asteikon 5 eli kovinta hirmumyrskyä ja yhden asteikolla 1. Suomessa Montannaa kiehtovat eniten ihmiset ja isäntäperheen nuoret. Kotimaastaan hän ikävöi eniten pikkusiskoaan. Suomessa hän on harrastanut muun muassa laskettelua Riihivuoressa. Montannaa emännöi Heidi Jahkola Päijänne-klubista.

 

Mirja Yli-Erkkilä
Montanna Glass
Minna Silvennoinen

24.2.2016 FT Minna Silvennoinen esitteli MinSim Oy:n toimintaa

MinSim Oy on terveydenhuollon simulaatiokoulutusta tarjoava yritys. Koulutus tapahtuu käytännön harjoitteluna todellisissa työympäristöissä. Tavoitteena on potilas- ja systeemiturvallisuuden parantaminen. Koulutustarjontaan sisältyvät hätätilanteet, potilaan vastaanotto- ja siirtotilanteet, toimenpidesimulaatiot, täydennyskoulutus sekä ryhmätyöskentely- ja vuorovaikutusvalmennus. Teknologia toteutetaan iSimulate-potilasmonitorilla. Ohjelmisto on kehitetty Yhdysvalloissa. Lisätietoja www.minsim.fi

 

 

 

Antti Ekonoja

 

17.2.2016 saimme opastusta kuvankäsittelyyn FT, yliopistonopettaja Antti Ekonojan toimesta.

Antti oli selkeä, kommunikatiivinen ja rauhallinen pedagogi. Hän esitteli meille GIMP-kuvankäsittelyohjelman avulla miten kuva (kamerasta, puhelimesta tms. laitteesta) siirretään tietokoneelle, mitkä ovat yleisimmät asiat joilla kuvaa voi joutua käsittelemään ja miten sitä voidaan muokata. Mm. Antti opetti meitä korjaamaan kuvia, rajaamaan kuvia, yhdistämään useammasta kuvasta yhden kuvan ym.

GIMP on ilmainen netistä ladattava kuvankäsittelyohjelma. Ja helppokäyttöinen, ainakin Antin opastuksen jälkeen. Löydät GIMP:n netistä klikkaamalla tästä.

 

Alexander Graham Bell
Seppo esittämässä, miten jo hyvin aikaisin puheluhinnoilla saatiin tasattua linjojen käyttöä päivän aikana
Sepon 1975 ostama puhelin 1920 luvulta
Vanha käsivälitteinen puhelinkeskus

10.2.2016 klubiveljemme Seppo Virkkala kertoi työuraansa liittyen Teletoiminnan historiasta

Puhelimen keksijänä on pidetty amerikkalaista Alexander Graham BELLiä, joka esitteli keksintönsä Philadelphian maailmannäyttelyssä 1876, patentoi puhelimen ensimmäisenä 1876 ja perusti 1977 Bell Telephone Companyn. (Puhelimen keksimisestä on kiistelty, mutta keksijäksi on kuitenkin v. 2001 tunnustettu USA:n kongressissa italialainen Antonio MEUCCI, joka oli keksinyt sähkömagneettisen puheensiirron vuonna 1854.)

Philadelphian maailmannäyttelyssä on mukana myös jyväskyläläinen asioitsija Henrik Fabian Helminen, joka innostui puhelimesta. Vuonna 1877 tammikuussa Helminen teki kokeen kahdella puhelimella välillä Muurame - Jyväskylän kaupunki. Välimatka oli 12 virstaa ja puhelinlankana toimi Tampereelta Jyväskylään vuonna 1875 rakennettu lennätinlanka, jota asioitsija Helminenkin oli ollut rakentamassa. Kokeilu oli niin onnistunut, että hän rakensi aikaisemmin mainitun pysyvän yhteyden kirjakauppansa ja maatilansa välille. Välimatka oli noin kilometri. Jonkin aikaa yhteys oli Suomen pisin.

Lue lisää puhelimen keksimisestä ja sen tulosta Suomeen klikkaamalla tästä.

Juha Koskinen

3.2.2016 Konsultti Juha Koskinen, Ajantieto Oy kertoi näkemyksiään Suomen tilanteesta ja vähän Teknologiamietteitäkin

Juha Koskinen on kokenut yrittäjä, sekä konkursseja että menestymistä. Hänen nykyinen yrityksensö on nimeltään Ajantieto Oy.

Käsitellessään mielenkiintoisesti Suomen yhteiskunnallista tilannetta, hän toi esiin useita osa-alueita. Mieleen jäivät erityisesti seuraavat:

Yhteiskunta on muuttumassa yhä enemmän "vertaisyhteiskunnaksi" eikä pelkästään ylhäältä alaspaäin toimivaksi yhteiskunnaksi. Tämän mahdollistaa sosiaalinen media, jossa kansalaiset voivat yhä enemmän toimia itsenäisesti ja mm arvostellaesim hallitusta ja muuta "toimivaa johtoa".

Toinen "historiallinen" tilanne on se, että parlamentaarinen valta on luisunut tai luisumassa demokraattisesti vaaleissa valitulta eduskunnalta ja hallitukselta ei-demokraattisille tahoille, kuten ammattiyhdistysliikkeet ja suurten yritysten johto ja niiden yhteiselin elinkeinoelämän keskustliitto, jossa pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on aika pieni sananvalta. Hallituksen suunnittelemista laeista on alettu puhua PAKKOLAKEINA, ikään kuin olisi olemassa ei-pakkolakeja, eli ei hyväksytä parlamentaarisesti valitun hallituksen oikeutta säätää lakeja.

Kolmanneksi. yrityksillä, ml pienet ja keskisuuret, on kuitenkin paljon suurempi merkitys yhteiskunnalle kuin on tunnustettu. On arvioitu, että yritysten liikevaihdosta noin 50% ohjautuu yhteiskunnalle erilaisten vero- ym mekanismien kautta.

Neljänneksi, erilaisista edusita pidetään viimeiseen asti kiinni, vaikka pieni tinkiminen lyhyeksi aikaa voisi pitemmällä tähtäimellä olla paljon parempi ratkaisu, ja tinkiminen voitaisiin aikanaan kun siihen on mahdollisuus, korvata takaisin. Liian monella taholla on veto-oikeus. Pitäisi löytyä enemmän luottamusta ja kohtuutta puolin ja toisin.

Lopuksi Juha Koskinen totesi, että nyt tarvittaisiin MAINIO VALLANKUMOUS, vähän samanlaiseen tapaan, kuin Englannissa joskus 1600 luvulla: klikkaa tästä lisätietoa.

Ari Tuhkala
Voittaja Marja yhdessä presidentti Hannakaisan ja sihteeri Petrin kanssa
Miian otteessa voittoarpa

27.1.2016 Ari Tuhkalan tietoisku Sosiaalisesta Mediasta

Sosiaalisessa mediassa on lukuisia mahdollisuuksia erilaisiin kanssakäymisiin, esim Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google?, LinkedIn. Ylivoimaisesti suosituin on Facebook, jolla on yli miljardi käyttäjää. Ari kertoi meille Facebook:sta ja LinkedIn:sta ja niiden käytöstä. Esimerkkinä oli presidenttimme Hannakaisan omat Facebook sivut.

Arin diat alla olevassa pdf-tiedostossa.

Ennen varsinaista esitelmää arvottiin Sonja Vectomovin lahjoittama reliefi-taideteos SIIVET KANTAVAT. Onnettarena toimi Mia Suominen ja onnellinen voittaja oli Marja Arkela.

Markus Hartikainen

20.1.2016 kuulimme FT Markus Hartikaisen esityksen yliopistolta lähteneen startup-yrityksen Finnopt Oy:n toiminnasta.

Uusi startup yritys Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan laitokselta. Yritys on aivan vasta perustettu ja viime vuoden lopulla ostanut yliopistolta yrityksen viiden perustajan Tietotekniikan laitoksella kehittämän optimointiohjelmiston. Kehitetyillä menetelmillä voidaan säästää työtä, parantaa tuotteita ja hyödyntää resurssit tehokkaammin.

Esimerkkinä hän kertoi, että Suomen kolmanneksi suurimmalle metsänomistajalle TORNATOR Oyj:lle FINNOPT Oy:n menetelmien avulla voidaan suunnitella hakkuupäätökset usealle tulevalle vuodelle siten, että Tornatorin sekä liiketoiminnalliset että ekologiset tavoitteet täyttyvät.

Yritys pyrkii toimimaan kahdella rintamalla, konsultoinnissa ja ohjelmistomyynnissä. Esityksen diat alla olevassa tiedostossa. Lue lisää osoitteessa http://www.finnopt.com/

 

 

Pasi Tyrväinen
Ihmisiä asuu isoissa asuntolaivoissa ja -veneissä suojaisissa merenlahdissa, ja ruoka- ym kuljetus asuntoihin tapahtuu droonikuljetuksina.

13.1.2016 professori Pasi Tyrväinen kertoi meille digitaalisesta mediasta ja sen tulevaisuudesta.

Professori Tyrväinen on Agora Centerin johtaja ja hänellä on myös pitkä kokemus IT-tiedekunnasta ja yritysmaailmasta.

Hän kertoi meille digitalisaation kolmesta aallosta, joista ensimmäinen on (ollut) digitaalinen konvergenssi ja digitaalinen media. Mm. internetistä on tullut alusta kaikenkaiselle medialle, eli kommunikointi, tieto ja tietojen käsittely on siirtynyt verkkoihin.

Toisena aaltona on laitteiden internet, Internet of Things (IoT). Esimerkiksi erilaisia sensoreita alkaa olla sisällä (rakennus- ja kotiautomaatio) ja ulkona (liikenteen ohjaus, turvakamerat jne). Samoin erilaisia sovelluksia ja palveluita alkaa olla sisällä ja ulkona. Laitteiden Internet on koko ajan lisääntymässä myös terveydenhuollossa.

Pitkän aikavälin ennustaminen on vaikeaa, mutta se tullee keskittymään viestinnän ja tiedonsiirron alueille. Hän arvioi mm. että kännykän ruutu syrjäytyy viidessä vuodessa ja ruokaa tulostetaan 3D-tulostimilla.

Pasi Tyrväisen esitys löytyy jäsensivuiltamme klikkaamalla tästä.

Joululounastarjoilu kaloineen, kinkkuineen salaatteineen ja laatikoineen. Kahvit ja tortut toisella pöydällä
Vasemmalta Antero Halinen, (Heikki Rusko kuvaajana), Petri Kilpinen, Janne Mönkkönen, Raili Savolainen, Lea Santala, Esa Santala (vähän piilossa), Riku Suutari, Seppo Virkkala, Riitta Mäkinen, Marja-Liisa Järvinen
Vasemmalta Antti Niskanen, Raili Välimaa, Jussi Välimaa, Asta Wahlgren, Pirkko Melville, Marja Arkela, Pirkko Tapanainen, Pirkko Koponen, Leeni Salmankangas, Irja Kilpinen, Heikki Koponen

Joululounas 16.12.2015

Mukaan oli kutsuttu puolisot, kuolleitten jäsentemme lesket ja vaihto-oppilaiden isäntäperheet. Näistä saimme lounaalle kaksi leskeä, neljä puolisoa ja yhden isäntäperheen isän.

Joululounas oli erinomainen ja keskustelu pöydissä kävi vilkkaana.

Presidenttimme Hannakaisa Isomäen sairastumisen vuoksi past-presidentti Jussi Välimaa hoiti kokouksen vetämisestä ja Heikki Rusko otti jälleen muutaman kuvan.

HYVÄÄ JOULUA KAIKILLE!

SEURAAVA KOKOUS TAMMIKUUSSA 13.1.2016.

10.12.2015 klo 19 KAUNEIMMAT JOULULAULUT, Taulumäen kirkko (avec), IC

Yheistyössä seurakunnan kanssa järjestetyssä Intercity-tapahtumassa oli kirkko taas täynnä.

Liitteenä vielä tapahtuman esite.

Ilkka Mäkitalo, presidentti Hannakaisa ja sihteeri Petri

2.12.2015 Ilkka Mäkitalo kertoi otsikolla TEKNOLOGIAA IHMISILLE

Esitys oli kirvoittanut paikalle 26 klubilaista. Esityksen alussa kävi ilmi, että joillakin klubimme jäsenillä on ollut merkitystä Ilkan ja Humap:n perustamisen ja kehittymisen kannalta.

Saimme kuulla esityksen, jonka piti kokenut yrittäjä ja muutoskonsultti Ilkka Mäkitalo Humap Oy:stä. Hän puhui yleisen teeman ”Teknologiaa ihmisille” puitteissa omaan kokemukseensa perustuen mikä ja miten yhdistää organisaatioiden kehittämistä, ihmisten toimintaa ja teknologiaakin.

"Kehitämme yhteistyöprosesseja. Sovellamme digitaalisia ratkaisuja. Uudistamme toimintakulttuuria."

Muutamilla esimerkeillä Ilkka Mäkitalo kertoi miten he ovat kehitelleet uudenlaisia työ- ja toimintatapoja, joilla kokouksissa istumisen, puheenvuoron odottamisen ja osittaisen tympääntymisen sijasta saadaan kaikki aktiivisesti osallistumaan ja antamaan panoksensa ainakin niihin asioihoin, joihin itsellä on annettavaa. 

Lisää tietoa Humapista klikkaamalla tästä.

 

Heikki Rusko pitämässä esitystään
Reliefin nimi taisi olla Siivet kantavat

18.11.2015 Heikki Rusko kertoi klubimme kotisivuista ja niiden käytöstä

Klubissa on jäsenenä "senioreja" ja "junioreja", joilla on erilainen tausta ja tarve kotisivujen käyttöä ajatellen. Lisäksi kotisivujen ylläpito on toistaiseksi ollut lähes pelkästään Heikin harteilla.

Nyt jäseniä "velvoitetaan" käymään kotisivuilla ja mm. täydentämään jäsentietojaan. Osalta puuttuu myös jäsenmatrikkeli Jäsensivuilta, ja sen sinne laittaneiden olisi hyvä käydä tarkistamassa onko se edelleen ajantasainen. Ohjeet ovat alla ja Heikin esityksessä. Jos et muista käyttäjätunnustasi tai salasanaasi, ota yhteyttä Heikkiin.

Tämän tekstin alla on Heikin powerpoint-esityksen diat, joista jokainen voi käydä katsomassa, miten kotisivuille ja siellä jäsensivuille päästään. Ne jotka eivät vielä ole tehneet kuvallista jäsenmatrikkelia, voivat avata ja kopioida Heikin kuvallisen powerpoint-tiedoston ja muuttaa siihen oman kuvan ja laittaa omat tekstit ja tallentaa sitten omalla nimellään, ja lopuksi lähettää tiedoston Heikille, joka laittaa sen jäsensivuille. Heikin tiedosto löytyy muiden kuvamatrikkelien lailla jäsensivuilta esimerkiksi klikkaamalla tästä.

Sonjan reliefi-taideteoksesta on myös kuva, ja arpoja myytiin kokouksessa ja myydään myös seuraavissa kokouksissa. Arvokkaan reliefin arvonta tapahtuu tammikuussa 13.1.2016 kokouksessa.

 

Rebekah Rousi aloittamassa esitystään

11.11.2015 FT Rebekah Rousi: Käyttäjäkokemus hississä

Otsikko antoi odottaa mielenkiintoista esitystäå, ja sen saimmekin. Jäsenemme Johannes Partanen sanoikin, että esitys oli paras mitä hän on kuullut viimeisten vuosien aikana.

Ensiksikin, Rebekah on australialainen, mutta hän esitti esityksensä lähes täydellisesti ja värikkäästi suomenkielellä ja tämä oli hänen ensimmäinen esityksensä suomenkielellä!

Toiseksi, esityksen otsikko oli muuttunut ja se oli ELÄMÄ LIIKKEELLÄ. Rebekah kertoi elämästään, miten hän oli aluksi aikonut opiskella näyttelijäksi Marilyn Monroe ihanteenaan. Erilaisten vaiheiden jälkeen USA:ssa ja Ruotsissa hän päätyi lopulta Suomeen ja Jyväskylään, jossa hän väitteli tohtoriksi pari vuotta sitten kognitiotieteen väitöskirjalla ”From cute to content – User experience from a cognitive semiotic perspective”. Siinä tuli vähän sivuttua käyttäjäkokemusta hississä.

Esitys perustui paljon kuviin, jotka ovat katsottavissa oheisessa powerpoint-tiedostossa. Kuvissa näkyy myös taideteoksia ja taiteilijoita, jotka ovat vaikuttaneet voimakkaasti häneen ja hänen uraansa. Myös MARIMEKKO esiintyy kuvissa.

 

Panu Moilanen

28.10.2015 Lehtori Panu Moilanen, JY: Liikuttaako teknologia meitä?

Elektronisen liiketoiminnan lehtorina toimiva Panu Moilanen kertoi tutkimuksistaan koskien liikuntateknologisten laitteiden käyttöä ja käyttäjäkokemuksia ja myös näihin tuotteisiin liittyvän palvelukeskeisen liiketoiminnan mahdollisuuksia.

Ketä ovat liikuntateknologian käyttäjät, miksi he sitä käyttävät, millaisia merkityksiä teknologialle annetaan ja kuinka teknologia pystyy vastaamaan käyttäjiensä sille asettamiin odotuksiin?

Käytön syitä ovat mm Utilitaristiset (hyötyyn perustuvat) syyt kuten halu varmistua itselle asetettujen tavoitteiden
saavuttamisesta (fyysisen kunnon kehitys, terveys), ja Hedonistiset (nautintoon perustuvat) syyt kuten hauskuus, nautittavuus, miellyttävyys, sosiaalinen ulottuvuus, omien suoritusten jakaminen muille. Esitykset kuvat näet klikkaamalla tästä.

Kokous pidettiin poikkeuksellisesti Jalo-kabinetissa.
 

Heikki Pamilo

21.10. Toim.johtaja Heikki Pamilo, Ajankoti Oy: Rakennettujen tilojen esteettömyys

Esitys avasi silmämme. Esteettömyys ei ole vain ”vanhusten tai vammaisten juttu”, vaan koskettaa meitä kaikkia eri tilanteissa. Esteettömyydessä on kyse ympäristöjen esteettömyydestä, sekä esim. palveluiden, ja kulttuurin saatavuudesta, sekä tuotteiden, rakennusten ym. käytettävyydestä.

Myös me "normaalikuntoiset" voimme olla esteettömyyden tarpeessa, kun meillä on esimerkiksi liikuntavamma, kummassakin kädessä raskas kassi, kun työnnämme lastenvaunuja jne.

Esteettömyyttä on monenlaista, fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja taloudellista. Esteettömyydessä on kyse pienistä valinnoista ja ratkaisuista. Heikki Pamilo kertoi kymmenin esimerkein, miten Jyväskylässkin on runsaasti julkisia tiloja ja paikkoja ulkona ja sisätiloissa, joissa on ongelmia esteettömyydessä.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on parantaa asiakkaidensa elämänlaatua helpottamalla itsenäistä asumista. Yhtiö tarjoaa esteettömyyskartoituksia, esteettömyyteen liittyvää neuvontaa ja Taito-lauteita. Lue lisää klikkaamalla tästä.

Puheenjohtajana toimi Hannakaisa ja sihteerinä Petri

Vuosikokous 14.10.2015

Vuosikokouksessa hyväksyttiin viime vuoden toiminta talouksineen ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Tärkeä huomio siihen liittyen on, että klubin komiteoiden työskentelyä virkistetään. Komiteoiden puheenjohtajat, jotka ovat tällä hetkellä listattu toimintasuunnitelmassa ensimmäisinä, ovat komitean ensimmäisen kokouksen tällä kaudella kokoon kutsuvat henkilöt. Tässä ensimmäisessä kokouksessa voi
komitea myös valita uuden puheenjohtajan. Mikäli näin käy niin informoikaa asiasta hallitusta tai ainakin sihteeriä ja presidenttiä. Tärkeinä asioina olisi jäsenstrategian ja talousstrategian päivitykset tällä kaudella. Kansainvälistymiskomitea kokoontuu vielä keskustelemaan Hradec Kraloven kummiklubin kutsumisesta vieraaksemme.

Toinen erittäin merkittävä seikka todettiin myös vuosikokouksessa: jäsenemme kuvanveistäjä Sonja Vectomov lahjoittaa tekemänsä veistoksen arpajaispalkinnoksi.

Arpajainen järjestetään siten, että arpoja voi lunastaa viiden euron hintaan viikkokokouksissa vuoden loppuun asti ja veistoksen arpajaiset pidetään joko joulukuussa tai heti vuoden 2016 alussa.

Kolmas tärkeä asia oli uuden jäsenen hyväksyminen: Pirjo Kauhanen, joka on jäseniemme Antti Rastela ja Aino Malin kollega, on jo edellisessä klubissaan rotaritoiminnassaan ansioitunut uusi jäsenemme.

Vuosikokousmateriaali jäsensivuilla.

Henna ja Hannakaisa

23.9.2015 esitelmän piti europarlamentaarikkomme Henna Virkkunen

Henna on klubimme jäsen ja tällä kertaa hän puhui ajankohtaisista EU-politiikan aiheista.

Intercity kokouksessa oli mukana myös kaupungin muiden klubien jäseniä.

Saara, Tanga Manga -klubin viiri ja Hannakaisa

16.9.2015 Vaihto-oppilaamme Saara Saarela

Professori Pertti Saariluoman ollessa estyneenä, vaihto-oppilaamme Saara Saarela kertoi vaihtokokemuksistaan.

Hän oli lähes vuoden Meksikossa, jonne hän lähti 15 vuotiaana osaamatta lainkaan espanjan kieltä. Alku oli jonkin verran koettelevaa, kun lentokentällä ei vastassa ollutkaan ketään, mutta neuvokkaana hän englanninkielellä sai paikallisen virkailijan soittamaan isäntäperheelleen, joka onneksi oli vain myöhässä tulossa.

Hänen kotikaupunkinsa oli San Luis Potosi, jossa on noin miljoona asukasta, ja jossa hänellä oli kolme monilapsista isäntäperhettä. Hyvin pian kouluun päästyään hän oppi espanjan kielen ja kertoi nyt osaavansa sitä sujuvasti. Erilaisista kulttuurishokeista huolimatta vuosi oli hänen mukaansa hyvin antoisa. Paikallisen rotaryklubin nimi on Tanga Manga, ja sen viiri näkyy oheisessa kuvassa.

Esityksen jälkeen Saara sai vastata lukuisiin kysymyksiin.

 

Antti Juvonen, presidentti Hannakaisa ja sihteeri Petri

9.9.2015 nuori yrittäjä Antti Juvonen esitteli CAP Data Solutions-yritystä

Start-up yritys on perustettu lokakuussa 2014 yliopisto-tutkimukseen perustuen. Yritys kehittelee menetelmiä BIG-Datan analysointiin ja anomalia-detektointiin. Tuotteet ovat edelleen kehitysvaiheessa, mutta tarvetta niille on. Esimerkkeinä olivat mm. Cyber-turvallisuus ja e-billing.

Tarkkaavaisia kuulijoita oli jälleen mukavasti.

Helena Huovila
Ruokailukuvan oton jälkeen saapui vielä pari jäsentä.

2.9.2015 vierailimme uudessa Jyvälässä

Uusi Jyvälä on rakennettu vanhan paikalle eli sijainti on Kortesuonkadun ja Palokunnankadun risteyksessä. Toiminnanjohtaja Helena Huovila esitteli taloa ja toimintaa. Osa tutustui taloon kierrellen ja katsellen jo etukäteen ja osa kokouksen päätteeksi. Tilat ovat todella hyvännäköiset ja vaikuttavat toiminnallisilta.

Setlementtitoiminnan perustana on Itä-Lontooseen 1800 luvun lopulla perustetut kansalaiskeskukset. Suomessa on 34 paikallista setlementtiä ja 7 nuorten piirijärjestöä. Setlementtiliitto täyttää 100 vuotta 2018. Liiton uutena puheenjohtajana on Pekka Haavisto. Jyvälällä tulee olemaan vaikeaa hoitaa rakentamiseen otettuja lainoja, ja apua toivotaan.

26.8.2015 Aluejohtaja Esa Pajunen, WallStreet Oy: Globaali analysointi ja sijoittaminen

WallStreet on vuonna 2006 perustettu täysin kotimainen sijoituspalveluyritys, jolla on erittäin kokenut ja osaava henkilöstö ja kansainvälisesti tunnustettu taustayhteisö sijoitusmahdollisuuksien ja kehitystrendien analysoinnissa. Asiakkaina on jo yli 13000 yritystä, instituutiota tai yksityishenkilöä.

19.8.2015 Toiminnanjohtaja Juha-Matti Latvala Niilo Mäki Instituutista kertoi EKAPELISTÄ

Kokousta johti presidentin poissa ollessa past-past presidentti Pirkko Melville

Saimme kuulla, että EKAPELISTÄ on useita versioita tason mukaan: EKAPELI-lukeminen, EKAPELI-eskari, EKAPELI-yksi, EKAPELI-sujuvuus. Lisäksi EKAPELI-maahanmuuttaja ja EKAPELI-SpelEtt suomenruotsalaisille.

EKAPELISTÄ on myös venäjän, englannin, arabian, viron, kiinan, somalian ja kurdinkieliset versiot.

Professori Heikki Lyytisen kehittämässä ohjelmistossa tavoitteena on äänne-kirjain vastaavuus sekä tavujen ja sanojen tunnistaminen.

Juha-Matin powerpoint-esitys löytyy jäsensivuiltamme klikkaamalla tästä.

EKAPELIIN voit tutustua ja kokeilla sitä osoitteessa www.lukimat.fi

KAUSI ALKOI 5.8.2015

Ensimmäisen esitelmän piti professori Pekka Neittaanmäki ja aiheena oli ICT Keski-Suomen kehityksen moottorina. Powerpoint-esitys (noin 9 megaa) löytyy jäsen sivuiltamme klikkaamalla tästä.

 Rotaryvuoden 2015-16 teema              

      OLE LAHJA MAAILMALLE                 

PDF-tiedostoRC Laajavuori Ohjelma 2015 - 2016.pdf (74 kB)
Kauden 201-2016 ohjelma pdf-muodessa.

Laajavuori Rotaryklubi ry  http://jyvaskyla-laajavuori.rotary.fi/

Ohjelma kaudelle 2015 - 2016

Presidentti: Hannakaisa Isomäki

Kauden teema: Ihmisläheinen teknologia

2015

  5.8. Professori Pekka Neittaanmäki, JY: ICT Keski-Suomen kehityksen moottorina

12.8. Kuvernööri Raili Töntsin vierailu

19.8. Toiminnanjohtaja Juha-Matti Latvala, Niilo Mäki Instituutti: Ekapeli

26.8. Aluejohtaja Esa Pajunen, WallStreet Oy: Globaali analysointi ja sijoittaminen

 

  2.9. Toiminnanjohtaja Helena Huovila, Jyvälän Setlementti ry: Uusi Jyvälä

 (4.9. Jyväskylän klubi kutsuu vuosijuhlaansa)

  9.9. FT Antti Juvonen: CAP Data Solutions Oy

16.9. Professori Pertti Saariluoma, JY: Mitä on ihmisläheinen teknologia?

23.9. Europarlamentaarikko Henna Virkkunen: Katsaus EU-politiikkaan (Intercity)

30.9. Vaihto-opiskelijan esitelmä

 

  7.10. Sonja Vectomov, Hradec Kraloven matka keväällä 2015       

14.10. Vuosikokous

21.10. Toim.johtaja Heikki Pamilo, Ajankoti Oy: Rakennettujen tilojen esteettömyys

22.10. Rotarysäätiöseminaari klo 16.30 - 18.00 Albassa. PDG Niko Niemi (Intercity)

28.10. Lehtori Panu Moilanen, JY: Liikuttaako teknologia meitä?

 

  4.11. Vaalikokous

11.11. FT Rebekah Rousi, JY: Käyttäjäkokemus hississä

18.11. Professori (emeritus) Heikki Rusko: Rotaryklubin nettisivujen käyttö

25.11. FT Tuomo Kujala, JY: Käyttöliittymät turvallisuuskriittisissä kohteissa

 

  2.12. Johtaja Ilkka Mäkitalo, Humap Software Oy: Teknologiaa ihmisille

 10.12. Kauneimmat joululaulut, Taulumäen kirkko (avec)

 16.12. Joululounas (avec)

 

2016

 

13.1. Professori Pasi Tyrväinen, Agora Center: Digitaalinen media

19.1. Veteraani-ilta

20.1. FM Ari Tuhkala, JY: Kuinka käytän sosiaalista mediaa: Facebook ym. some

27.1. FT, Senior Architect Niina Hämäläinen, Aditro Oy: IT-arkkitehdin työn arki.

 

  3.2. Konsultti Juha Koskinen, Wellcon Development Oy: Teknologiamietteitä

10.2. Rotaryveli Seppo Virkkala: Teletoiminnan historiasta

17.2. FT Antti Ekonoja, JY, tietotekniikka: Kuvankäsittely GIMP-ohjelmalla.

24.2. FT Minna Silvennoinen, Minsim Oy: Teknologia lääkäreiden koulutuksessa

 

  2.3. Markkinointijohtaja Mirja Yli-Erkkilä, TANA Oy: Puhdasta teknologiaa

  9.3. FM Pekka Vepsäläinen, Jykes Oy: Kuntalaisen kyberturvalliset palvelut

16.3. Takkailta

23.3. Pääsiäislounas (avec)

30.3. Uuden presidentin suunnittelukokous

 

  6.4. FT Ilkka Pölönen, JY: Hyperspektrikamera tutkimuksen apuna

13.4. FM Tommi Lahtonen, JY: Suunnistusteknologiat

20.4. FT Johanna Silvennoinen, JY: Käyttöliittymien visuaalinen suunnittelu

27.4. FT, dosentti Martti Lehto, JY: Kyberturvallisuus

 

4.5. Professori Marja-Kristiina Lerkkanen, JY, OKL: Aapinen elää ajassa.

11.5. PsT Jukka Kaartinen, JY, psykologia: Unitutkimuksen teknologiaa

18.5. Johtaja Johannes Harju, Pardco Group Oy: Asiakaslähtöisyys ICT-yrityksessä

25.5. Sijoitusjohtaja Raili Savolainen, Nordea Oyj: Teknologia ja varainhoito

1.6. FT Leena Hiltunen, JY: ICT opettamisen tukena

8.6. Varatuomari Marja-Liisa Järvinen, Krogerus Oy: "Sosiaali- ja terveyspalvelut - onko sääntelyn kautta            toteuttavissa yksilön perusoikeudet, yleinen etu ja terveet kilpaillut markkinat?”

15.6. Käätyjen vaihto