Historia

Jyväskylä-Laajavuori Rotaryklubin 40v-historia julkaistiin syksyllä juhlavuonna 2010, ja se löytyy arkistosivultamme tästä.

Alla lyhyesti historiaa ja tapahtumia.

Klubin perustaminen

Jyväskylän Rotaryklubissa keskusteltiin usein 1960-luvun loppupuolella kolmannen klubin perustamisesta kaupunkiin. Asia konkretisoitui vuonna 1970, kun silloisen 142. piirin kuvernööri Jouko Järviö vauhditti hanketta, ja klubin presidentti Birger Jaatinen käynnisti perustamistoimet. Jyväskylän Rotariklubi valitsi uuden klubin kummiksi pastpresidentti Yrjö Hongiston ja sen vetäjäksi Esa Santalan. Hongisto oli toiminut Valmet Rautpohjan (Metso Paper) isännöitsijänä, kaupunginvaltuutettuna ja SVUL:n Keski-Suomen piirin puheenjohtajana, minkä vuoksi hänellä oli paljon yhteyksiä Jyväskylän työpaikkoihin. Jyväskylän ja Päijänteen Rotaryklubien kanssa käydyissä neuvotteluissa uuden klubin nimeksi tuli Laajavuoren Rotaryklubi, ja sen toiminta-alueeksi sovittiin Vaasankatu-Voionmaankatu-Syrjälänkatu-linjan länsipuolelle jäävät kaupunginosat. Lisäksi katsottiin Jyväskylän maalaiskunnasta Tikkakosken seudun sekä Säynätsalon ja Muuramen kuntien kuuluvan Laajavuoren klubin reviiriin. Kun tällä alueella oli suuria työpaikkoja (mm. K-S:n Keskussairaala, Valmet Rautpohjan paperikonetehdas, Valmetin Hammasvaihdetehdas, Jyväskylän Yliopisto ja Tikkakosken varuskunta) oli jäsenistön kokoaminen vaivatonta.

Perustajajäsenet olivat:

Aittoniemi, Matti - Sanomalehdistö

Halinen, Mikko - Maanviljely

Hiltunen, Pentti O - Sähkölaitokset

Hytönen, Pentti - Konepajat ja –korjaamot

Kalaja, Pekka - Yliopistot, hallinto

Karpio, Juha - Henkikirjoitus

Karvonen, Juhani - Kasvatustieteellinen tutkimus

Kivinen, Tatu - Maanmittaus- ja karttalait

Koponen, Heikki - Sairausvakuutus

Koski, Unto A - Urheilujärjestöt

Moilanen, Jaakko - Puolustusvoimat, ilmapuolustus

Nyyssönen, Matti - Konditoriat

Santala, Esa - Liikuntakasvatus

Santanen, Erkki - Kuvataide

Sonninen, Aatto - Puhe- ja äänihäiriöt

Toivonen, Pentti - Tekniset tieteet

Ukkola, Mikko - Vanerituotteet

Vallas, Kalevi - Puolustusvoimat, sääpalvelu

Vuoristo, Armas - Lutherilainen kirkko

Laajavuoren Rotaryklubin perustava kokous pidettiin Jyväskylän Klubilla 27.05.1970, jolloin klubin nimi ja toimintasäännöt vahvistettiin sekä valittiin hallitus 01.07.1970 alkavaksi toimikaudeksi. Muutamia neuvottelu- ja tutustumiskokouksia oli pidetty maaliskuusta alkaen eri puolilla kaupunkia, mutta säännöllisiä viikkokokouksia alettiin pitää vasta virallisen toimikauden alettua. Useammasta esillä olleesta vaihtoehdosta kokoontumispaikaksi valittiin Jyväskylän Klubin huoneisto Yliopistonkatu 24:ssä.

Kansainväliseen Rotary Internationaliin Laajavuoren klubi hyväksyttiin 29.09.1970, ja kun perustamistoimet näin oli saatu päätökseen, voitiin pitää charter-juhla. Rantasipi Laajavuoressa 17.10.1970 järjestettyä tilaisuutta kunnioittivat läsnäolollaan ja puheillaan kaupungin muiden rotariklubien edustajat sekä piirin 142 pastgovernor Jouko Järviö ja governor Unto Tupala. Juhlan avauspuheessa klubin presidentiksi valittu Esa Santala viittasi silloisen maailmanpresidentti Bill Walkin teemaan ”Rakentakaa siltoja maaseudun ja kaupungin asukkaita erottavien kuilujen yli” ja totesi mm.

"Meidän klubissamme on kaupunkilaisia ja maaseudun asukkaita. Me voimme pienissä puitteissamme oppia ymmärtämään toistemme näkökantoja, kun saamme monipuolista tietoa olosuhteista maaseudulla ja kaupungissa. Tieto on suuri kuilujen tasoittaja, ja oikeat tiedot johtavat asiallisiin katsomuksiin. Ne auttavat ajattelemaan toisten osaa, ja siten voimme tarkastella samaa asiaa uudelta kannalta. Uusia näkökulmia tarvitaan aina kehittyvässä yhteiskunnassa ja niitä tarvitaan myös rotaritoiminnassa. Laajavuoren klubi on pyrkinyt toimimaan edistyksellisenä klubina, jonka tavoitteena on soveltaa rotaryn periaatteita muuttuvissa olosuhteissa nuorekkaasti ja herättävästi."

Ensimmäisen toimintavuoden sillanrakennusteemaa alettiin klubissa toteuttaa pyrkimällä jäsenten keskeiseen hyvään yhteistoimintaan. Sen vuoksi järjestettiin useita vapaamuotoisia tilaisuuksia pelkästään tutustumismielessä. Niistä mainittakoon mm. pari takka- ja saunailtaa sekä rouvien keskinäinen tapaaminen klubin presidentin kotona. Tutustumismielessä tehtiin ensimmäisen toimintavuoden aikana myös tavallista useampia työpaikkavierailuja, jolloin saatiin havainnollinen kuva veljien työpaikoista ja ammateista.

 

Projekteja ja yksittäisiä tapahtumia

•  Joulutervehdykset Harjun sairaalassa ja Sotainvalidien veljeskodissa. Klubin toiminnan alkuvaiheissa otettiin tavaksi käydä tervehdyskäynnillä Harjun sairaalassa ja Sotainvalidien veljeskodissa. Käyntejä sotainvalidien luona on viimeaikoina järjestetty uudelleen.

•  Tanssikurssit. Charter-juhlaa varten klubin miehet yllättivät rouvat opettelemalla salaa pätevän tanssipedagogin johdolla nykytanssien askelia. Vuonna 1977 hiottiin tanssitaitoa yhdessä rouvien kanssa.

•  Kuntoharjoittelu. Esa Santalan opastamana tutustuttiin Liikuntatieteelliseen tiedekuntaan ja voimisteltiin sen uusissa tiloissa syyskauden 1972 aikana. UKK-kävelytesti on järjestetty Jyväskylän liikuntatoimen johdolla vuosina 2002, 2003 ja 2004. Samalla on tutustuttu uimahallissa olevaan ikäihmisten kuntosaliin.

•  Klubin matrikkeli. Arnold Lerberin toimittamana julkaistiin vuonna 1980 matrikkeli Laajavuori Jyväskylä Finland 1970 – 1980. Matrikkeli sisältää kuvitetun henkilötietoja sisältävän jäsenluettelon, Armas Vuoriston 4.10.1980 pitämän 10-vuotisjuhlapuheen ja Arnold Lerberin johdolla uusitut klubin säännöt. Pentti Toivonen käynnisti jäsenmatrikkelin tarkistamisen vuonna 1999, mutta hänen sairautensa ja kuolemansa keskeytti työn. Matrikkelin uusimistyötä jatkaa vuonna 2004 Hannu Antikainen.

•  Lähdeprojekti. Pentti Toivosen aloitteesta ja johdolla kunnostettiin Haukkalan avolähde vuonna 1982. Lähteen kunnostaminen vaati runsaasti työtunteja ja klubin veljet osallistuivat siihen runsaslukuisesti. Kaupungin tekninen laitos vastasi alueen tasaustöistä. Lähdettä on huollettu jatkuvasti.

•  Vesipumppuja Sudaniin. Pentti Toivosen aloitteesta ja johdolla toimitettiin Sudanin kuivuusalueelle 3 käsipumppua. Varoja pumppuihin hankittiin myymällä kylmälaukkuja.

•  Metsänistutus. Klubin jäsenet ovat istuttaneet metsää Muuramessa ja osallistuneet kaupungin muiden rotariklubien veljien kanssa Jyväskylän Harjulla männyntaimien istuttamiseen.

•  101 kysymyksen kysely. Arnold Lerber järjesti klubin jäsenten keskuudessa poikkeuksellisen perusteellisen kyselyn syksyllä1978. Silloin otettiin kantaa jäsenyyteen, jäsenhankintaan, viikkokokoukseen, läsnäoloon, tiedottamiseen, klubitoimintaan, ammattipalveluun, yhteiskuntapalveluun, kansainväliseen palveluun ja rotariaatteeseen. Tulokset raportoitiin 1.11.1978 ja niitä on käytetty klubitoiminnan perustana. Kysely herätti laajemminkin kiinnostusta rotaripiireissä.

•  Muuramen Rotaryklubi. Laajavuoren klubi on toiminut kummina Muuramen Rotariklubia perustettaessa. Perustamistoimia hoiti Pentti Hytönen. Klubin charter-juhla pidettiin 27.5.1988.

•  Matching Grant n:o 66908 (Kehitysvammaisten lasten koulu Intiassa)

•  Veteraaniprojekti

•  Polioplus                                                               

•  Heikki Salmenkankaan (1945 - 2004) presidenttivuosi 1995-96. Nimilaput ja niiden säilytyskaappi (nimet tutuiksi). Pentti Toivosen johdolla perustettiin Rotary-Jyväskylä-lehti. Toivonen toimitti lehteä koko sen ilmestymisajan ja kirjoitti itse siihen monta artikkelia. Jyväskylän Yliopiston rehtori Aino Sallinen lupautui klubin jäseneksi, mutta siihen ei oltu vielä valmiita. Ensimmäiset naisjäsenet hyväksyttiin vasta vuonna 2000. Jyväskylän rotariklubien presidenttien yhteisneuvottelut vakiintuivat.

•  Nuorisovaihto. Klubi on osallistunut säännöllisesti kansainväliseen nuorisovaihtoon vuodesta 1979 lähtien. Olemme vuosittain lähettäneet yhden jyväskyläläisnuoren ulkomaille ja vastavuoroisesti huolehtineet tänne tulleesta vaihto-oppilaasta. Teuvo Närväsen aloitteesta Jyväskylän klubit suorittavat yhteisvalinnan rotarivaihtoon pyrkiville nuorille.

•  Piirikonferenssi. Laajavuoren klubi järjesti piirin 1390 konferenssin Jyväskylän Paviljongissa 5.4 – 6.4.2003. Rotaryvuoden presidentti Heikki Tynkkynen organisoi tilaisuuden järjestelyt, ja niistä vastasi Hannu Antikaisen johtama järjestelytoimikunta yhdessä johtoryhmään kuuluneen Pekka Kannisen kanssa. Majoituksesta ja käytännön järjestelyistä vastannut Aino Malin sai työstään ansaittua tunnusta, mutta myös koko järjestelytoimikunta selviytyi yleistä tyydytystä tuottaneella tavalla.

•  Vuosijuhlat. Klubi on juhlinut viiden vuoden välein toimintaansa:

5 - vuotisjuhla 26.09.1975        juhlapuhe        Esa Santala

10 - vuotisjuhla                           04.10.1980        juhlapuhe        Armas Vuoristo

15 - vuotisjuhla                           14.09.1985        juhlapuhe        Esa Santala

20 - vuotisjuhla                           29.09.1990        juhlapuhe        Erkki Fredriksson

25 - vuotisjuhla                           27.09.1995                                    

30 - vuotisjuhla                           20.10.2000        juhlapuhe        Heikki Koponen

Vaikka rotariklubin toiminnan muodot ovat pitkälti vakiintuneet, on uusille aktiviteeteille klubeissa aina sijaa. Kun Laajavuoren klubin 2004-2005 media-teemaa on tarkasteltu vasta muutamassa kokouksessa, on jo huomattu miten avartava aihe on. Jokainen rotarivuosi antaa virikkeitä klubin jäsenille ja jokaisena toimintavuotenaan klubin tulisi täyttää yhteiskunnallisen palvelun velvoitteita. Laajavuoren rotarit ovat osallistuneet useiden vuosien ajan globaaliin Rotary Intyernationalin Polio Plus-ohjelmaan, minkä tarkoituksena on poistaa polio kaikkialta maailmasta. Siinä ei ole vielä täysin onnistuttu, mutta hyviä tuloksia on saavutettu yhteistyössä WHO:n kanssa.

 

Klubin Presidentit:

53              2022 - 23 Iina Chrons

52              2021 - 22 Johannes Partanen

51              2020 - 21 Janne Mönkkönen

50              2019 - 20 Antti Rastela

49              2018 - 19 Marketta Mäkinen

48              2017 - 18 Petri Kilpinen

47              2016 - 17 Asta Wahlgren

46              2015 - 16 Hannakaisa Isomäki

45              2014 - 15 Jussi Välimaa

44              2013 - 14 Pirkko Korhonen

43              2012 - 13 Antero Halinen

42              2011 - 12 Pekka-Juhani Kuitto

41              2010 - 11 Markku Ahila

40              2009 - 10 Heikki Rusko

39              2008 - 09 Veikko Tissari

38              2007 - 08 Jukka Juntunen

37              2006 - 07 Hannu Antikainen

36              2005 - 06 Erkki Pellinen

35              2004 - 05 Kari Korkki

34              2003 - 04 Pekka Kanninen

33              2002 - 03 Heikki Tynkkynen

32              2001 - 02 Jorma Väkiparta

31              2000 - 01 Juhani Tahvonen +

30              1999 - 00 Heikki Ahonen +

29              1998 - 99 Ilkka Halinen

28              1997 - 98 Jorma Anttinen

27              1996 - 97 Seppo Aaltonen

26              1995 - 96 Heikki Salmenkangas

25              1994 - 95 Seppo Santanen

24              1993 - 94 Jorma Tiainen +

23              1992 - 93 Erkki Fredrikson

22              1991 - 92 Reino Tuhkanen

21              1990 - 91 Teuvo Närvänen

20              1989 - 90 Juha Karpio

19              1988 - 89 Mikko Kostian

18              1987 - 88 Seppo Virkkala

17              1986 - 87 Matti Anttila

16              1985 - 86 Antero Pellinen

15              1984 - 85 Mauri Jormakka +

14              1983 - 84 Jukka Wuolio +

13              1982 - 83 Eero Talvio

12              1981 - 82 Jorma Ahvenainen

11              1980 - 81 Kari Korttila

10              1979 - 80 Arnold Lerber

9                1978 - 79 Karl-Erik Kreus

8                1977 - 78 Armas Vuoristo +

7                1976 - 77 Heikki Koponen

6                1975 - 76 Matti Aittoniemi +

5                1974 - 75 Pentti Hytönen

4                1973 - 74 Aatto Sonninen +

3                1972 - 73 Pentti Toivonen +

2                1971 - 72 P.O.Hiltunen +

1                1970 - 71 Esa Santala